Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Ostali dokumenti

 

   1 - 20 / 53  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
27.03.2017.

Program rada VSTV-a za 2017. godinu

13.03.2017.

Izvještaj o realizaciji Plana rada VSTV za 2016. godinu

17.02.2017.

USAID-ov Projekat pravosuđa u BiH JUSTICE projekat

18.07.2016.

Smjernice za izradu i provođenje plana integriteta u pravosudnim institucijama u BiH

18.07.2016.

Smjernice za sprječavanje sukoba interesa u pravosuđu BiH

28.06.2016.

PROJEKAT PODRŠKE MONITORINGU I EVALUACIJI (MEASURE-BIH)

22.02.2016.

Srednjoročni plan rada VSTV-a BiH za period od 2016. do 2018. godine

19.02.2016.

Memorandum „Nošenje vjerskih obilježja u pravosudnim institucijama - Analiza“

02.12.2015.

Konferencija Jahorina - Radna grupa IV

02.12.2015.

Konferencija Jahorina - Radna grupa III

02.12.2015.

Konferencija Jahorina - Radna grupa II

02.12.2015.

Konferencija Jahorina - Radna grupa I

28.09.2015.

Akcioni plan VSTV-a BiH za period 2015. - 2016. godina

27.10.2014.

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u VSTV-u BiH

01.09.2014.

Pregled provođenja preporuka sa sastanaka strukturiranog dijaloga o pravosuđu između EU i BiH

28.08.2014.

Okvirna strategija za provedbu Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u BiH za period 2014. – 2018.

06.07.2012.

Ured za reviziju institucija BiH: Izvješće o financijskoj reviziji VSTV-a BiH za 2011. godinu

30.12.2010.

Evropske integracije Bosne i Hercegovine: Analiza progresa 2005 - 2009.

08.12.2010.

UNDP: Izvještaj o procjeni elektronske spremosti BiH za 2009. godinu

02.12.2010.

Evropska komisija za efikasnost pravosuđa: Efikasnost i kvalitet rada pravosuđa

   1 - 20 / 53  >