Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Sedmice sudske nagodbe

 

   1 - 6 / 6  

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti

Sedmice sudske nagodbe u sudovima u BiH od 17. -28. aprila 2017. godine

14.04.2017.

Riješite i vi svoj spor sudskom nagodbom!

21.03.2017.

Održane radionice na temu „Sudska nagodba“ u centrima za edukaciju sudija i tužilaca FBiH i RS

Održane radionice na temu „Sudska nagodba“ u centrima za edukaciju sudija i tužilaca FBiH i RS

16.03.2017.

Obavijest za stranke

Obavijest za stranke - Sedmice sudske nagodbe

16.03.2017.

Afiša - Sedmice sudske nagodbe

   1 - 6 / 6