Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Javni konkurs za upražnjena mjesta br.04-07-3-1570-1/2017

04.05.2017.

Konkurs je objavljen u dnevnim novinama  Oslobođenje, Nezavisne novine i Večernji list dana 04.05.2017. godine i ostaje otvoren do  19.05.2017. godine

Broj: 04-07-3-1570-1/2017
Datum: 25.04.2017.

U skladu sa članom 17. stav 1. tačka. 1 .i 2. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/04,  93/05, 48/07 i 15/08 u daljem tekstu:„ Zakon o VSTV BiH“), kao i članom 4. stav 2. Zakona o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 72/05, 22/09 i 55/13), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu “Vijeće”)

o b j a v lj u j e:
 
JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNJENA MJESTA

RUKOVODEĆE POZICIJE:

 1. Predsjednik Osnovnog suda u Prnjavoru
 2. Predsjednik Općinskog suda u Sarajevu
 3. Zamjenik glavnog tužioca u Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona


SUDIJE/TUŽIOCI:

 1. Jedan (1) sudija u Okružni sud u Bijeljini
 2. Jedan (1) sudija u Kantonalni sud u Novom Travniku
 3. Jedan (1) sudija Općinski sud Bugojno
 4. Jedan ( 1) sudija u Općinski sud u Banovićima
 5. Jedan (1) sudija Općinski sud u Velikoj Kladuši
 6. Troje ( 3) sudija u Općinski sud u Sarajevu
 7. Troje (3) sudija u Općinski sud u Tuzli
 8. Jedan (1) sudija u Osnovni sud u Bijeljini
 9. Jedan (1) tužilac u Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona
 10. Dva (2) tužioca u Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona
 11. Jedan (1) tužilac u Kantonalno tužiaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona
 12. Dvoje (2)  tužilaca u Kantonalno tužilaštvo Sarajevskog kantona
 13. Jedan (1) tužilac u Okružno tužilaštvo Bijeljina


DODATNE SUDIJE:

 1. Jedan (1) dodatni sudija u Kantonalni sud u Sarajevu
 2. Jedan (1) dodatni sudija u Kantonalni sud u Tuzli
 3. Jedan (1) dodatni sudija u Osnovni sud u Sokocu
 4. Jedan (1) dodatni sudija u Općinski sud u Živinicama
 5. Dvoje (2)  dodatnih sudija U Općinski sud u Tuzli


STRUČNI SARADNICI

 1. Jedan (1) stručni saradnik u Općinski sud u Bugojnu
 2. Jedan (1) stručni saradnik u Općinski sud u Sarajevu
 3. Jedan (1) stručni saradnik u Općinski sud u Kiseljaku


OSNOVNI USLOVI

Podnosilac prijave na konkurs treba ispunjavati osnovne uslove propisane članom 21. Zakona o VSTV BiH:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • Da je intelektualno i fizički sposoban da obavlja sudijsku ili tužilačku dužnost;
 • Da ima diplomu pravnog fakulteta iz Bosne i Hercegovine ili Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili nekog drugog pravnog fakulteta, pod uslovom da je diploma koju je izdao taj pravni fakultet nostrifikovana u skladu sa zakonom;
 • Da ima položen pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji ili u nekoj drugoj državi, uz uslov da je uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu priznato u Bosni i Hercegovini.


POSEBNI USLOVI

Pored ovih uslova, prijavljeni kandidati moraju zadovoljiti i posebne uslove koji se odnose na radno iskustvo, kako je propisano odgovarajućim odredbama Zakona o VSTV BiH, čl. 27, 28. i 31., te odredbama člana 43. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10 i 7/13).

Prilikom procjene kvalifikacija kandidata Vijeće uzima u obzir slijedeće kriterije:

 • Stručno znanje, radno iskustvo i radni rezultati;
 • Sposobnost pokazana kroz objavljivanje naučnih radova i druge aktivnosti u struci;
 • Stručna sposobnost zasnovana na dosadašnjim rezultatima u karijeri, uključujući i sudjelovanje u organizovanim oblicima usavršavanja;
 • Radna sposobnost i sposobnost analiziranja pravnih problema;
 • Sposobnost da nepristrasno, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obavlja dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje;
 • Komunikativnost;
 • Odnosi sa radnim kolegama, ponašanje van posla, profesionalna nepristrasnost i
  ugled;
 • Iskustvo i stručna sprema  za rukovodeće poslove, za mjesto predsjednika suda, glavnog tužioca i zamjenika glavnog tužioca.
 • Prosječna ocjena ostvarena za vrijeme studija za mjesto stručnog saradnika.

Kandidati koji se nalaze na nekoj od pravosudnih pozicija dužni su samo dostaviti popunjen prijavni obrazac.

Svi ostali kandidati, uz popunjen prijavni obrazac, obavezni su dostaviti kopije diploma i uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, dokaz o potrebnom radnom iskustvu kao i uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju), te uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj za vrijeme studija, za pozicije stručnih saradnika.
Molimo kandidate da uz prijavni obrazac ne dostavljaju dodatni materijal koji nije tražen konkursom. 

Napominjemo da kopija radne knjižice ne predstavlja relevantan dokaz o potrebnom radnom iskustvu.

Kandidati koji su u obavezi polagati kvalifikacioni, odnosno pismeni test, shodno odredbama Pravilnika o kvalifikacionom i pismenom testiranju kandidata za pozicije nosilaca pravosudnih funkcija u pravosuđu Bosne i Hercegovine, više informacija o postupku testiranja mogu pronaći na web stranici http://vstv.pravosudje.ba/

Kandidati koji budu pozvani na razgovor, dužni su predočiti komisiji za obavljanje razgovora original diplomu i uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

Kandidati koji budu izabrani na neku od pozicija, prije preuzimanja dužnosti, dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

Osobe koje su zainteresovane da se prijave na neku od oglašenih pozicija, prijavni obrazac mogu preuzeti na web stranici http://vstv.pravosudje.ba/

Prijava se podnosi na adresu: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, ulica Kraljice Jelene br. 88, 71000 Sarajevo.
Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Molimo kandidate da nas ne kontaktiraju putem telefona i da koriste najnoviji prijavni obrazac objavljen na web stranici Vijeća.

 Nijedna prijava neće se izuzeti iz razmatranja isključivo na osnovu spola, rase, boje kože kandidata, na temelju njegovog jezika, vjeroispovijesti, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnom manjinom, te na osnovu imovinskog statusa kandidata ili njegovog statusa po rođenju.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Javni konkurs za izbor kandidata koji će biti nominovan za sudiju u Međunarodni krivični sud

19.04.2017.

Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje, Nezavisne novine i Večernji list u utorak 25.04.2017. i ostaje otvoren do 10.05.2017.

Broj: 04-07-3-1470-1/2017

U skladu sa članom 17. st. 1. (30) Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/04,  93/05 i 48/07, u daljem tekstu: „Zakon o VSTV BiH“), a u vezi sa članom 36. st. 3. i 4. (a) (i) Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda (“Službeni glasnik BiH”, Međunarodni ugovori, br. 02/2002) i članom 38. Zakona o primjeni Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda i saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom (“Službeni glasnik BiH” br. 84/09), Visoko sudsko i tužilačko vijeće (u daljem tekstu “Vijeće”) o b j a v lj u j e:


JAVNI KONKURS
za izbor

Kandidata koji će biti nominovan za sudiju u Međunarodni krivični sud
(u daljem tekstu: „Sud“).


Uslovi: Pored osnovnih uslova propisanih članom 21. Zakona o VSTV BiH, podnosilac prijave na konkurs treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

 • Najmanje osam (8) godina iskustva u radu kao sudija, tužilac, advokat ili drugo relevantno pravno iskustvo nakon položenog pravosudnog ispita.
 • Priznata stručnost u području krivičnog materijalnog prava i krivičnog postupka, te nužno relevantno iskustvo u krivičnom postupku, bilo kao sudija, bilo kao tužilac, advokat ili u kojem drugom sličnom svojstvu ili priznata stručnost u relevantnim područjima međunarodnog prava, poput međunarodnog humanitarnog prava i prava ljudskih prava, te veliko iskustvo u pravničkoj profesiji koje je bitno za sudsku djelatnost Suda.
 • Odlično poznavanje i sposobnost da tečno govori najmanje jedan od radnih jezika Suda (engleski i francuski).

Sudija će se birati iz redova osoba visokog moralnog karaktera, nepristrasnosti i integriteta.

Uz prijavni materijal, potrebno je priložiti slijedeće dokumente: ovjerena kopija svih univerzitetskih diploma kandidata, ovjerena kopija uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, original ili ovjerena kopija uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine koje nije starije od šest (6) mjeseci i dokaz o traženom aktivnom znanju engleskog ili francuskog jezika.

Kandidati za navedenu poziciju, dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

Osobe koje su zainteresovane da se prijave na glašenu poziciju, prijavni obrazac mogu preuzeti na web stranici http://vstv.pravosudje.ba/

Prijava se podnosi na adresu: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, ulica Kraljice Jelene br. 88, 71000 Sarajevo.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 Nijedna prijava neće se izuzeti iz razmatranja isključivo na osnovu spola, rase, boje kože kandidata, na temelju njegovog jezika, vjeroispovijesti, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnom manjinom, te na osnovu imovinskog statusa kandidata ili njegovog statusa po rođenju.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Javni konkurs za upražnjena mjesta br.04-07-3-685-1/2017

21.02.2017.

Konkurs je objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje, Večernji list i Nezavisne novine 21.02.2017. i ostaje otvoren do 08.03.2017.

Broj: 04-07-3-685-1/2017
Datum: 15.02.2017.

U skladu sa članom 17. stav 1. tačka. 1 .i 2. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/04,  93/05, 48/07 i 15/08 u daljem tekstu:„ Zakon o VSTV BiH“), kao i članom 4. stav 2. Zakona o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 72/05, 22/09 i 55/13), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu “Vijeće”)
o b j a v lj u j e:

JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNJENA MJESTA

 RUKOVODEĆE POZICIJE:

 1. Predsjednik Osnovnog suda u Prijedoru

SUDIJE/TUŽIOCI:

 1. Dvoje (2) sudija Kantonalnog suda Unsko-sanskog kantona
 2. Dvoje (2) sudija Kantonalnog suda Zapadnohercegovačkog kantona
 3. Jedan (1) sudija Kantonalnog suda Hercegovačko-neretavanskog kantona
 4. Troje (3) sudija Okružnog privrednog suda u Banja Luci
 5. Dvoje (2) sudija Osnovnog suda u Prijedoru
 6. Jedan (1) sudija Osnovnog suda u Sokocu
 7. Dvoje (2) sudija Općinskog suda u Sarajevu
 8. Jedan (1) sudija Općinskog suda u Zenici
 9. Jedan (1) tužilac Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona
 10. Jedan (1) tužilac Kantonalnog tužilaštva Sarajevskog kantona
 11. Jedan (1) tužilac Kantonalnog tužilaštva Zapadnohercegovačkog kantona

DODATNE SUDIJE:

 1. Jedan (1) dodatni sudija Kantonalnog suda Zapadnohercegovačkog kantona
 2. Jedan (1) dodatni sudija Kantonalnog suda Kantona Sarajevo
 3. Jedan (1) dodatni sudija Osnovnog suda u Prijedoru

 STRUČNI SARADNICI

 1. Jedan (1) stručni saradnik Općinskog suda u Kiseljaku

OSNOVNI USLOVI

Podnosilac prijave na konkurs treba ispunjavati osnovne uslove propisane članom 21. Zakona o VSTV BiH:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • Da je intelektualno i fizički sposoban da obavlja sudijsku ili tužilačku dužnost;
 • Da ima diplomu pravnog fakulteta iz Bosne i Hercegovine ili Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili nekog drugog pravnog fakulteta, pod uslovom da je diploma koju je izdao taj pravni fakultet nostrifikovana u skladu sa zakonom;
 • Da ima položen pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji ili u nekoj drugoj državi, uz uslov da je uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu priznato u Bosni i Hercegovini.


POSEBNI USLOVI

Pored ovih uslova, prijavljeni kandidati moraju zadovoljiti i posebne uslove koji se odnose na radno iskustvo, kako je propisano odgovarajućim odredbama Zakona o VSTV BiH, čl. 27, 28. i 31., te odredbama člana 43. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10 i 7/13).

Prilikom procjene kvalifikacija kandidata Vijeće uzima u obzir slijedeće kriterije:

 • Stručno znanje, radno iskustvo i radni rezultati;
 • Sposobnost pokazana kroz objavljivanje naučnih radova i druge aktivnosti u struci;
 • Stručna sposobnost zasnovana na dosadašnjim rezultatima u karijeri, uključujući i sudjelovanje u organizovanim oblicima usavršavanja;
 • Radna sposobnost i sposobnost analiziranja pravnih problema;
 • Sposobnost da nepristrasno, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obavlja dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje;
 • Komunikativnost;
 • Odnosi sa radnim kolegama, ponašanje van posla, profesionalna nepristrasnost i
  ugled;
 • Iskustvo i stručna sprema  za rukovodeće poslove, za mjesto predsjednika suda, glavnog tužioca i zamjenika glavnog tužioca.
 • Prosječna ocjena ostvarena za vrijeme studija za mjesto stručnog saradnika.

Kandidati koji se nalaze na nekoj od pravosudnih pozicija dužni su samo dostaviti popunjen prijavni obrazac.

Svi ostali kandidati, uz popunjen prijavni obrazac, obavezni su dostaviti kopije diploma i uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, dokaz o potrebnom radnom iskustvu kao i uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju), te uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj za vrijeme studija, za pozicije stručnih saradnika.

Molimo kandidate da uz prijavni obrazac ne dostavljaju dodatni materijal koji nije tražen konkursom. 

Napominjemo da kopija radne knjižice ne predstavlja relevantan dokaz o potrebnom radnom iskustvu.

Kandidati koji su u obavezi polagati kvalifikacioni, odnosno pismeni test, shodno odredbama Pravilnika o kvalifikacionom i pismenom testiranju kandidata za pozicije nosilaca pravosudnih funkcija u pravosuđu Bosne i Hercegovine, više informacija o postupku testiranja mogu pronaći na web stranici http://vstv.pravosudje.ba/

Kandidati koji budu pozvani na razgovor, dužni su predočiti komisiji za obavljanje razgovora original diplomu i uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

Kandidati koji budu izabrani na neku od pozicija, prije preuzimanja dužnosti, dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak.
Osobe koje su zainteresovane da se prijave na neku od oglašenih pozicija, prijavni obrazac mogu preuzeti na web stranici http://vstv.pravosudje.ba/

Prijava se podnosi na adresu: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, ulica Kraljice Jelene br. 88, 71000 Sarajevo.
Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Molimo kandidate da nas ne kontaktiraju putem telefona i da koriste najnoviji prijavni obrazac objavljen na web stranici Vijeća.

 Nijedna prijava neće se izuzeti iz razmatranja isključivo na osnovu spola, rase, boje kože kandidata, na temelju njegovog jezika, vjeroispovijesti, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnom manjinom, te na osnovu imovinskog statusa kandidata ili njegovog statusa po rođenju.


 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Javni konkurs za upražnjena mjesta br. 04-07-3-3316-1/2016

06.12.2016.

Konkurs je objavljen u dnevnim novinama 06.12.2016. i ostaje otvoren do 21.12.2016.

Broj: 04-07-3-3316-1/2016
Datum: 05.12.2016. godine

U skladu sa članom 17. stav 1. tačka. 1, i 2.  Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/04,  93/05, 48/07 i 15/08 u daljem tekstu:„ Zakon o VSTV BiH“), te članom 4. stav 2. Zakona o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 72/05, 22/09 i 55/13), VSTV Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu “Vijeće”) objavljuje: 

 

JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNJENA MJESTA

  Rukovodeće pozicije:

 1. Zamjenik glavnog tužioca u Tužilaštvu BiH
 2. Predsjednik Općinskog suda u Jajcu
 3. Predsjednik Osnovnog suda u Vlasenici
 4. Predsjednik Kantonalnog suda u Novom Travniku

  

Sudije/ tužioci:

 1. Četiri (4) sudije u Sud BiH
 2. Jedan (1) sudija u Vrhovni sud Federacije BiH
 3. Dvoje (2) sudija u Kantonalni sud u Tuzli
 4. Jedan ( 1) sudija u Kantonalni sud u Mostaru
 5. Jedan ( 1) sudija u Kantonalni sud u Zenici
 6. Dvoje ( 2) sudija u Kantonalni sud u Sarajevu
 7. Jedan (1) sudija u Općinski sud u Zenici
 8. Dvoje (2) sudija u Općinski sud u Mostaru
 9. Dvoje (2) sudija u Općinski sud u Tuzli
 10. Jedan (1) tužilac u Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona
 11. Jedan (1) tužilac u Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona
 12. Jedan (1) tužilac u Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona

  

Dodatne sudije:

 1. Jedan (1) dodatni sudija u Općinski sud u Kaknju
 2. Jedan (1) dodatni sudija u Okružni sud u Banja Luci

 

Stručni saradnici:

 1. Jedan (1) stručni saradnik u Općinski sud u Bugojnu
 2. Jedan (1) stručni saradnik u Općinski sud u Širokom Brijegu
 3. Dva (2) stručna saradnika u Općinski sud u Sarajevu
 4. Dva (2) stručna saradnika u Općinski sud u Tuzli

Poništava se dio Javnog konkursa, broj 04-07-3-2618-1/2016, objavljen dana 27.9.2016. godine u dnevnim novinama: Oslobođenje, Nezavisne novine i Večernji list, a koji se odnosi na poziciju:

 • Jedan (1) sudija Apelacionog suda Brčko Disktrikta


OSNOVNI USLOVI

Podnosilac prijave na konkurs treba ispunjavati osnovne uslove propisane članom 21. Zakona o VSTV BiH:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • Da je intelektualno i fizički sposoban da obavlja sudijsku ili tužilačku dužnost;
 • Da ima diplomu pravnog fakulteta iz Bosne i Hercegovine ili Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili nekog drugog pravnog fakulteta, pod uslovom da je diploma koju je izdao taj pravni fakultet nostrifikovana u skladu sa zakonom;
 • Da ima položen pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji ili u nekoj drugoj državi, uz uslov da je uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu priznato u Bosni i Hercegovini.

POSEBNI USLOVI

Pored ovih uslova, prijavljeni kandidati moraju zadovoljiti i posebne uslove koji se odnose na radno iskustvo, kako je propisano odgovarajućim odredbama Zakona o VSTV BiH, čl. 25, 27,28. 29. i 31., te odredbama člana 43. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10 i 7/13).

Kandidati za dodatne sudije moraju ispunjavati profesionalne uslove za sudije onog suda u koji se imenuju.

Prilikom procjene kvalifikacija za ostale raspisane pozicije, Vijeće uzima u obzir slijedeće kriterije:

 • Stručno znanje, radno iskustvo i radni rezultati;
 • Sposobnost pokazana kroz objavljivanje naučnih radova i druge aktivnosti u struci;
 • Stručna sposobnost zasnovana na dosadašnjim rezultatima u karijeri, uključujući i sudjelovanje u organizovanim oblicima usavršavanja;
 • Radna sposobnost i sposobnost analiziranja pravnih problema;
 • Sposobnost da nepristrasno, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obavlja dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje;
 • Komunikativnost;
 • Odnosi sa radnim kolegama, ponašanje van posla, profesionalna nepristrasnost i
  ugled;
 • Iskustvo i stručna sprema  za rukovodeće poslove, za mjesto predsjednika suda, glavnog tužioca i zamjenika glavnog tužioca.
 • Prosječna ocjena ostvarena za vrijeme studija za mjesto stručnog saradnika.


Kandidati koji se nalaze na nekoj od pravosudnih pozicija dužni su samo dostaviti popunjen prijavni obrazac.

Svi ostali kandidati, uz popunjen prijavni obrazac, obavezni su dostaviti kopije diploma i uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, dokaz o potrebnom radnom iskustvu kao i uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju), te uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj za vrijeme studija, za pozicije stručnih saradnika.

Molimo kandidate da uz prijavni obrazac ne dostavljaju dodatni materijal koji nije tražen konkursom.

 Kandidati koji su u obavezi polagati kvalifikacioni, odnosno pismeni test, shodno
 odredbama Pravilnika o kvalifikacionom i pismenom testiranju kandidata za pozicije
 nosilaca pravosudnih funkcija u pravosuđu Bosne i Hercegovine, više informacija o
 postupku testiranja mogu pronaći na web stranici
http://vstv.pravosudje.ba/

Kandidati koji budu pozvani na razgovor, dužni su predočiti komisiji za obavljanje razgovora original diplomu i uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

Kandidati koji budu izabrani na neku od pozicija, prije preuzimanja dužnosti, dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

Osobe koje su zainteresovane da se prijave na neku od oglašenih pozicija, prijavni obrazac mogu preuzeti na web stranici http://vstv.pravosudje.ba/

Prijava se podnosi na adresu: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, ulica Kraljice Jelene br. 88, 71000 Sarajevo.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Molimo kandidate da nas ne kontaktiraju putem telefona i da koriste najnoviji prijavni obrazac objavljen na web stranici Vijeća.

 Nijedna prijava neće se izuzeti iz razmatranja isključivo na osnovu spola, rase, boje kože kandidata, na temelju njegovog jezika, vjeroispovijesti, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnom manjinom, te na osnovu imovinskog statusa kandidata ili njegovog statusa po rođenju.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Javni konkurs za upražnjena mjesta br. 04-07-3-2869-1/2016

24.10.2016.

Konkurs je objavljen u dnevnim novinama 24.10.2016. i ostaje otvoren do 08.11.2016.

Broj: 04-07-3-2869-1/2016
Datum: 19.10.2016. godine

Sukladno ovlastima datim člankom 17. stavak 1. I 2. Zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08, u daljem tekstu :„ Zakon o VSTV BiH“ ), te člankom 4. stavak 2., Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, BR.72/05, 22)09 i 55/13), Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće (u daljem tekstu “Vijeće”) objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA UPRAŽNJENA MJESTA

RUKOVODEĆE POZICIJE:

 1. Predsjednik Okružnog suda u Prijedoru
 2. Predsjednik Okružnog privrednog suda u Prijedoru 
 3. Predsjednik Općinskog suda u Mostaru
 4. Glavni javni tužilac u Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru

 SUDOVI/TUŽILAŠTVA

 1. Šest (6) sudija u Okružni sud u Prijedoru
 2. Dvoje (2) sudija u Okružni privredni sud u Prijedoru
 3. Jedan (1) sudija u Osnovni sud u Sokocu
 4. Jedan (1) sudija u Osnovni sud u Banja Luci
 5. Jedan (1) sudija u Općinski sud u Sarajevu
 6. Četiri (4) javna tužioca u Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru

 DODATNE SUDIJE

 1. Jedan (1) dodatani sudija u Vrhovni sud Federacije BiH
 2. Jedan (1) dodatani sudija u Kantonalni sud u Sarajevu
 3. Jedan (1) dodatni sudija u Osnovni sud u Modriči


STRUČNI SARADNICI:

 1. Tri ( 3) stručna saradnika u Općinski sud u Sarajevu


OSNOVNI UVJETI

Podnositelj prijave na natječaj treba ispunjavati osnovne uvjete propisane člankom 21. Zakona o VSTV BiH:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • Da je intelektualno i fizički sposoban da obavlja sudačku ili tužiteljsku dužnost;
 • Da ima diplomu pravnog fakulteta iz Bosne i Hercegovine ili Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili nekog drugog pravnog fakulteta, pod uvjetom om da je diploma koju je izdao taj pravni fakultet nostrifikovana u skladu sa zakonom;
 • Da ima položen pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji ili u nekoj drugoj državi, uz uvjet da je uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu priznato u Bosni i Hercegovini.


POSEBNI UVJETI

Pored ovih uvjeta, prijavljeni kandidati moraju zadovoljiti i posebne uvjete koji se odnose na radno iskustvo, kako je propisano odgovarajućim odredbama Zakona o VSTV BiH, čl. 25, 27,28. i 31., te odredbama članka 43. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10 i 7/13).

Kandidati za dodatne sudije moraju ispunjavati profesionalne uslove za sudije onog suda u koji se imenuju.

Prilikom procjene kvalifikacija kandidata Vijeće uzima u obzir slijedeće kriterije:

 • Stručno znanje, radno iskustvo i radni rezultati;
 • Sposobnost pokazana kroz objavljivanje naučnih radova i druge aktivnosti u struci;
 • Stručna sposobnost zasnovana na dosadašnjim rezultatima u karijeri, uključujući i sudjelovanje u organizovanim oblicima usavršavanja;
 • Radna sposobnost i sposobnost analiziranja pravnih problema;
 • Sposobnost da nepristrasno, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obavlja dužnosti u  okviru funkcije za koju se prijavljuje;
 • Komunikativnost;
 • Odnosi sa radnim kolegama, ponašanje van posla, profesionalna nepristrasnost i
   ugled;
 • Iskustvo i stručna sprema  za rukovodeće poslove, za mjesto predsjednika suda, glavnog  tužitelja i zamjenika glavnog tužitelja.
 • Prosječna ocjena ostvarena za vrijeme studija za mjesto stručnog saradnika.

Kandidati koji se nalaze na nekoj od pravosudnih pozicija dužni su samo dostaviti popunjen prijavni obrazac.

Svi ostali kandidati, uz popunjen prijavni obrazac, obavezni su dostaviti kopije diploma i uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, dokaz o potrebnom radnom iskustvu kao i uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju), te uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj za vrijeme studija, za pozicije stručnih suradnika.

Molimo kandidate da uz prijavni obrazac ne dostavljaju dodatni materijal koji nije tražen natječajem.

Napominjemo da kopija radne knjižice ne predstavlja relevantan dokaz o potrebnom radnom iskustvu. 

Kandidati koji su u obavezi polagati kvalifikacioni, odnosno pismeni test, shodno odredbama Pravilnika o kvalifikacionom i pismenom testiranju kandidata za pozicije nosilaca pravosudnih funkcija u pravosuđu Bosne i Hercegovine, više informacija o postupku testiranja mogu pronaći na web stranici http://vstv.pravosudje.ba/

Kandidati koji budu pozvani na razgovor, dužni su predočiti komisiji za obavljanje razgovora original diplomu i uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

Kandidati koji budu izabrani na neku od pozicija, prije preuzimanja dužnosti, dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

Osobe koje su zainteresirane da se prijave na neku od oglašenih pozicija, prijavni obrazac mogu preuzeti na web stranici http://vstv.pravosudje.ba/
Prijava se podnosi na adresu: Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine, ulica Kraljice Jelene br. 88, 71000 Sarajevo.

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Molimo kandidate da nas ne kontaktiraju putem telefona i da koriste najnoviji prijavni obrazac objavljen na web stranici Vijeća.

 Nijedna prijava neće se izuzeti iz razmatranja isključivo na osnovu spola, rase, boje kože kandidata, na temelju njegovog jezika, vjeroispovijesti, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnom manjinom, te na osnovu imovinskog statusa kandidata ili njegovog statusa po rođenju.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Javni konkurs za upražnjena mjesta br. 04-07-3-2618-1/2016

27.09.2016.

Obavještenje: Konkurs je objavljen u dnevnim novinama 27.09.2016. i ostaje otvoren do 12.10.2016.

Broj: 04-07-3-2618-1/2016
Datum: 26.09.2016. godine

U skladu sa članom 17. stav 1. tačka. 1 .i 2. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/04,  93/05, 48/07 i 15/08 u daljem tekstu:„ Zakon o VSTV BiH“), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu “Vijeće”) o b j a v lj u j e:
 
JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNJENA MJESTA

RUKOVODEĆE POZICIJE:

 1. Predsjednik Kantonalnog suda u Tuzli,

SUDIJE/TUŽIOCI:

    2.   Jedan (1) tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine
    3.   Troje (3) sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine,
    4.   Jedan (1) sudija Apelacionog suda Bčko Distrikta BiH
    5.   Tri (3) tužioca Republičkog tužilaštva Republike Srpske
    6.   Jedan (1) sudija Kantonalnog suda Sarajevskog kantona,
    7.   Jedan (1) sudija Kantonalnog suda Zeničko-dobojskog kantona
    8.   Jedan (1) sudija Kantonalnog suda Tuzlanskog kantona
    9.   Jedan (1) sudija Osnovnog suda u Zvorniku,
  10.   Jedan (1) sudija Općinskog suda u Širokom Brijegu

DODATNE SUDIJE:

 1. Jedan (1) dodatni sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

OSNOVNI USLOVI

Podnosilac prijave na konkurs treba ispunjavati osnovne uslove propisane članom 21. Zakona o VSTV BiH:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • Da je intelektualno i fizički sposoban da obavlja sudijsku ili tužilačku dužnost;
 • Da ima diplomu pravnog fakulteta iz Bosne i Hercegovine ili Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili nekog drugog pravnog fakulteta, pod uslovom da je diploma koju je izdao taj pravni fakultet nostrifikovana u skladu sa zakonom;
 • Da ima položen pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji ili u nekoj drugoj državi, uz uslov da je uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu priznato u Bosni i Hercegovini.

POSEBNI USLOVI

Pored ovih uslova, prijavljeni kandidati moraju zadovoljiti i posebne uslove koji se odnose na radno iskustvo, kako je propisano odgovarajućim odredbama Zakona o VSTV BiH, čl. 25, 26, 27, 28, 29. i 30.
Prilikom procjene kvalifikacija kandidata Vijeće uzima u obzir slijedeće kriterije:

 • Stručno znanje, radno iskustvo i radni rezultati;
 • Sposobnost pokazana kroz objavljivanje naučnih radova i druge aktivnosti u struci;
 • Stručna sposobnost zasnovana na dosadašnjim rezultatima u karijeri, uključujući i sudjelovanje u organizovanim oblicima usavršavanja;
 • Radna sposobnost i sposobnost analiziranja pravnih problema;
 • Sposobnost da nepristrasno, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obavlja dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje;
 • Komunikativnost;
 • Odnosi sa radnim kolegama, ponašanje van posla, profesionalna nepristrasnost i
  ugled;
 • Iskustvo i stručna sprema  za rukovodeće poslove, za mjesto predsjednika suda, glavnog tužioca i zamjenika glavnog tužioca.

Kandidati koji se nalaze na nekoj od pravosudnih pozicija dužni su samo dostaviti popunjen prijavni obrazac.

Svi ostali kandidati, uz popunjen prijavni obrazac, obavezni su dostaviti kopije diploma i uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, dokaz o potrebnom radnom iskustvu kao i uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju).

Molimo kandidate da uz prijavni obrazac ne dostavljaju dodatni materijal koji nije tražen konkursom. 

Napominjemo da kopija radne knjižice ne predstavlja relevantan dokaz o potrebnom radnom iskustvu.

Kandidati koji su u obavezi polagati kvalifikacioni, odnosno pismeni test, shodno odredbama Pravilnika o kvalifikacionom i pismenom testiranju kandidata za pozicije nosilaca pravosudnih funkcija u pravosuđu Bosne i Hercegovine, više informacija o postupku testiranja mogu pronaći na web stranici http://vstv.pravosudje.ba/

Kandidati koji budu pozvani na razgovor, dužni su predočiti komisiji za obavljanje razgovora original diplomu i uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

Kandidati koji budu izabrani na neku od pozicija, prije preuzimanja dužnosti, dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

Osobe koje su zainteresovane da se prijave na neku od oglašenih pozicija, prijavni obrazac mogu preuzeti na web stranici http://vstv.pravosudje.ba/

Prijava se podnosi na adresu: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, ulica Kraljice Jelene br. 88, 71000 Sarajevo.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Molimo kandidate da nas ne kontaktiraju putem telefona i da koriste najnoviji prijavni obrazac objavljen na web stranici Vijeća.

 Nijedna prijava neće se izuzeti iz razmatranja isključivo na osnovu spola, rase, boje kože kandidata, na temelju njegovog jezika, vjeroispovijesti, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnom manjinom, te na osnovu imovinskog statusa kandidata ili njegovog statusa po rođenju.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh