Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Održane radionice na temu „Sudska nagodba“ u centrima za edukaciju sudija i tužilaca FBiH i RS

mailprint fav manja slovaveća slova

16.03.2017.

Dvije dvodnevne radionice na temu „Sudska nagodba“ održane su 9. i 10. marta u Sarajevu i 15. i 16. marta u Banja Luci. Radionice je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u saradnji s centrima za edukaciju sudija i tužilaca RS-a i FBiH u okviru Projekta unapređenja efikasnosti II kojeg finansira Vlada Norveške. 

Ove radionice su dio širih aktivnosti koje VSTV BiH provodi u oblasti jačanja kapaciteta i razvoj vještina sudija i stručnih saradnika u upotrebi i zaključivanju sudske nagodbe odnosno povećanju broja predmeta riješenih sudskom nagodbom uz poštivanje načela nepristranosti ispunjavajući istovremeno strateške ciljeve pravosuđa u ovoj oblasti. Potencijal rješavanja predmeta putem sudske nagodbe je značajan za unapređenje efikasnosti rada pravosuđa i zadovoljstva stranaka radom suda, a doprinosi i boljem privrednom okruženju i boljim odnosima među strankama.

Tokom prvog dana radionica predstavljeni su pravni okvir sudske nagodbe u BiH, aktivna uloga sudije u zaključivanju sudske nagodbe (Smjernice za postupanje sudije u zaključivanju sudske nagodbe odnosno postizanje sporazuma na zadovoljstvo obje stranke uz poštovanje načela nepristrasnosti i organičenja). Također su predstavljeni primjeri novog pristupa sudija prilikom vođenja i rješavanja predmeta mirnim putem, prepreke za intezivnije korištenje sudske nagodbe i prijedlozi mjera kao i primjeri novog pristupa sudije rješavanju predmeta

Drugog dana radionica govorilo se o predmetima koji su pogodni za zaključivanje sudske nagodbe i analizirali su se primjeri iz prakse. Na kraju učesnici su imali priliku učestvovati u simuliranju slučaja sklapanja sudske nagodbe.

Brojni predstavnici pravosudnih institucija, sudije i stručni saradnici su pokazali interes za učešće na radionicama i edukaciju u ovoj oblasti, vjerujući da je to jedan od načina da se unaprijede vještine mirnog načina rješavanja sporova i tako unaprijedi rad i produktivnost suda te poveća efikasnost pravosuđa u BiH.

Moderatori radionica bili su Goran Nezirović, sudija Vrhovnog suda FBiH i član VSTV-a BiH i Staka Gojković, sudija Vrhovnog suda RS. Edukatori na radionici u CEST-u FBiH bili su Nebojša Joksimović, sudija Općinskog suda u Sarajevu i Asmira Bešić, sudija Općinskog suda u Tuzli dok su na radionici u CEST-u RS predavanja držali Dijana Mazalić-Nović, predsjednica Okružnog privrednog suda u Prijedoru i Slavica Slavnić, sudija Osnovnog suda u Banja Luci.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefon 033 707 570.


-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

SeminarSudske_5.JPG

SeminarSudske_3.JPG

SeminarSudske_2.JPG

Ostale fotografije