Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Sedmice sudske nagodbe u sudovima u BiH od 17. -28. aprila 2017. godine

mailprint fav manja slovaveća slova

14.04.2017.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine u saradnji sa sa prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH organizuje Sedmice sudske nagodbe u periodu od 17. – 28. aprila 2017. godine. Ova aktivnost se realizuje u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II kojeg finansira Vlada Norveške.

Cilj organizovanja „Sedmica sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke.  Promocijom mirnih načina rješavanja sporova, VSTV BiH želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova. Prioritet se postavlja na brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

Stranke zainteresovane da svoje predmete riješe sudskom nagodbom mogu se samostalno, preko svog zastupnika ili u dogovoru sa suprotnom stranom pisanim prijedlogom ili na drugi način obratiti sudu odnosno postupajućem sudiji i predložiti zaključenje sudske nagodbe. Postupajući sudija će, u skladu sa odredbama Zakona o parničnom postupku, tokom cijelog postupka nastojati da spor riješi u skladu sa iskazanom voljom stranaka.


Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefon 033 707 570 ili mobilni telefon 061 131 785.

-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh