Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

   1 - 8 / 8  

Glavna rasprava u predmetu broj 04-07-6-931/2019

Glavna rasprava u predmetu broj 04-07-6-931/2019

Glavna rasprava u predmetu broj 04-07-6-931/2019

09.12.2019.

Glavna rasprava u predmetu broj 04-07-6-931/2019

Glavna rasprava u predmetu broj 04-07-6-931/2019

Glavna rasprava u predmetu broj 04-07-6-931/2019

10.12.2019.

Pripremno ročište u predmet broj 04-07-6-2745/2019

Pripremno ročište u predmet broj 04-07-6-2745/2019

Pripremno ročište u predmet broj 04-07-6-2745/2019

10.12.2019.

Pripremno ročište u predmetu broj 04-07-6-3069/2019

Pripremno ročište u predmetu broj 04-07-6-3069/2019

Glavna rasprava u predmetu broj 04-07-6-1755/2019

10.12.2019.

Glavna rasprava u predmetu broj 04-07-6-1513/2019

Glavna rasprava u predmetu broj 04-07-6-1513/2019

Glavna rasprava u predmetu broj 04-07-6-1513/2019

17.12.2019.

Pripremno ročište u predmetu broj 04-07-6-3084/2019

Pripremno ročište u predmetu broj 04-07-6-3084/2019

Glavna rasprava u predmetu broj 04-07-6-3084/2019

17.12.2019.

Sjednica VSTV-a BiH

Sjednica VSTV-a BiH

Dnevni red sjednice planirane za 19. i 20. 12. 2018. godine kao i eventualne izmjene u datumu održavanja, bit će objavljeni naknadno

18.12.2019.

Pripremno ročište u predmetu broj 04-07-6-2890/2019

Pripremno ročište u predmetu broj 04-07-6-2890/2019

Pripremno ročište u predmetu broj 04-07-6-2890/2019

20.12.2019.

   1 - 8 / 8  

Povratak na vrh