Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Informativni materijali

   1 - 6 / 9  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Šta je to svjedok?

Šta je to svjedok?

12.04.2017.

Moje dijete svjedok

Moje dijete svjedok

12.04.2017.

Šta moram znati kad sam svjedok?

Šta moram znati kad sam svjedok?

12.04.2017.

Priručnik „Upravljanje sudskim postupkom“

Priručnik „Upravljanje sudskim postupkom“

03.02.2016.

Promotivna medijska kampanja Projekta unapređenje efikasnosti pravosuđa

Promotivna medijska kampanja Projekta unapređenje efikasnosti pravosuđa

03.02.2016.

Priručnik „Proaktivna uloga predsjednika suda u upravljanju sudom“

Priručnik „Proaktivna uloga predsjednika suda u upravljanju sudom“

03.02.2016.

   1 - 6 / 9  >