Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Odjel za informaciono-komunikacionu tehnologiju

U skladu sa zaduženjima određenim Pravilnikom u unutarnjoj sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta u VSTV-u BiH, Odjel za informaciono-komunikacionu tehnologiju priprema i provodi Strategiju VSTV-a BiH za informaciono-komunikacionu tehnologiju (u daljem tekstu: IKT).

Nadalje, Odjel za IKT pokreće i nadzire sva pitanja u vezi sa uspostavom IKT podrške na lokalnom, regionalnom i državnom nivou, priprema propise u vezi sa korištenjem IKT-a u sudovima i tužilaštvima sa ciljem zaštite podataka, kompatibilnosti, funkcionalnosti i ekonomičnosti, razvija i primjenjuje relevantne procedure za zaštitu podataka, te u sklopu svoga djelokruga pokreće, nadzire i koordinira projekte koje finansiraju međunarodni donatori.

U okviru svojih ključnih zaduženja, Odjel za IKT uspostavlja i razvija Sistem za upravljanje predmetima u sudovima i tužilaštvima, poznat pod nazivom CMS, odnosno TCMS. Pored toga, Odjel za IKT koordinira i nadzire nabavku, instaliranje i korištenje hardvera i softvera u pravosudnim institucijama u BiH, uključujući radne stanice, servere, komunikacijsku i drugu računarsku opremu.   

U okviru svojih svakodnevnih aktivnosti, Odjel prati i nadzire korištenje IKT-a u sudovima i tužilaštvima u BiH, pruža naprednu IKT podršku pravosudnim institucijama, održava Sistem za upravljanje predmetima u sudovima i tužilaštvima (CMS/TCMS), koordinira sve relevantne aktivnosti sa Agencijom za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka i drugim nadležnim državnim, entitetskim i kantonalnim organima vlasti, kao i organima Brčko distrikta BiH. Uz ove aktivnosti, Odjel za IKT pruža kontinuiranu podršku organizacionim jedinicama unutar VSTV-a BiH i projektima koje VSTV BiH implementira.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh