Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

PROJEKAT PODRŠKE MONITORINGU I EVALUACIJI (MEASURE-BIH)

25.05.2017.

VSTV BiH je na sjednici održanoj 13. aprila 2017. godine povodom prezentacije Indeksa za 2016. godinu usvojilo sljedeće zaključke:

  • Indeks se upućuje na daljnje korištenje Stalnom povjerenstvu za učinkovitost sudova i Stalnom povjerenstvu za učinkovitost tužiteljstava, u cilju sagledavanja trendova u pravosuđu BIH, te pojedinačnih indeksnih vrijednosti, a u svrhu daljnjeg ispitivanja uzroka i predlaganje ciljanih mjera za poboljšanje istih.
  • Zadužuju se Stalno povjerenstvo za učinkovitost sudova i Stalno povjerenstvo za učinkovitost tužiteljstava, da razmotre mogućnost uvođenja pod-indeksa na nivou kantona/okruga koji bi se izrađivali na osnovu statističkih podatka dostupnih VSTV-u putem CMS i T-CMS sistema, te da razmotre i način publikovanja ovih rezultata.
  • Sa rezultatima Indeksa upoznati će se predsjednici sudova i glavni tužitelji na  godišnjim konferencijama predsjednika sudova i glavnih tužitelja.
  • Sa rezultatima Indeksa upoznati će se i javnost u BiH.
  • Po prezentiranju rezultata Indeksa za 2016. godinu na godišnjim konferencijama predsjednika sudova i glavnih tužilaca, a u suradnji sa USAID MEASURE-BiH projektom, upoznati će se, na regionalnom principu i sudije i tužioce u BiH.
  • Implementacija Indeksa efektivnosti pravosuđa u BiH će se kandidirati ispred VSTV-a BiH za ovogodišnje učesće u takmičenju Vijeća Evrope “Kristalna vaga pravde” za inovativne prakse koje doprinose efikasnosti i kvaliteti pravosuđa. Zadužuje se predsjednik VSTV-a BiH da rukovodi, nadzire i koordinira sve aktivnosti u pogledu izrade i podnošenje ove aplikacije.

 

Također, Zajednička konferencija predsjednika sudova i glavnih tužilaca održana 22 i 23. maja 2017 godine povodom prezentacije Indeksa za 2016. godinu usvojilo slijedeće zaključke:

  • Zajednička Konferencija predsjednika sudova i glavnih tužilaca u Bosni i Hercegovini je primila k znanju rezultate i nalaze Indexa učinkovitosti pravosuđa BiH za 2016.godinu.
  • VSTV BiH će iskoristiti nalaze Index-a da napravi analizu uzroka te donese ciljane mjere za poboljšanje pojedinačnih i ukupnih vrijednosti Index-a u 2017.godini.
  • VSTV BiH će nalaze i rezultate Index-a prezentirati sudijama i tužiocima u BiH na regionalnom principu kako bi se svi nosioci pravosudnih funkcija upoznali sa mjernim alatom te maksimalno angažovali na poboljšanju radnih rezultata.

Na linkovima sa desne strane možete preuzeti Izvještaj Indeksa efektivnosti pravosuđa za 2015. i 2016. godinu.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh