Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Zenici

Potpisan memorandum o razumijevanju između Kantonalnog suda u Zenici i Općinskog suda u Kaknju

mailprint fav manja slovaveća slova

23.01.2017.

Svrha Memoranduma je da odredi okvir i olakša saradnju strana u područjima od zajedničkog interesa, ne ograničavajući pri tome saradnju s drugim akterima.

 

            Memorandumom se utvrđuje  sljedeće:

 

-       Pružanje psihološke, emotivne, administrativne i drugih vidova podrške od strane stručnog saradnika za podršku svjedocima Kantonalnog suda u Zenici traumatizovanim svjedocima/žrtvama u krivičnim predmetima koji se zbog stvarne nadležnosti Kantonalnog tužilaštva u Zenici procesuiraju pred Općinskim sudom u Kaknju;

-       Pružanje psihološke, emotivne, administrativne i drugih vidova podrške  od strane stručnog saradnika za podršku svjedocima u okviru poslova vezanih za maloljetne počinioce krivičnih djela, a u vezi primjene relevantnih odredbi Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku (''Službene novine Federacije BiH'' broj: 7/14);

-       Omogućavanje lakše saradnje između Kantonalnog suda u Zenici i Općinskog suda u Kaknju  vezano za korištenje usluga Odjela za podršku svjedocima Kantonalnog suda u Zenici u krivičnim predmetima koji se vode pred Općinskim sudom u Kaknju, a gdje su prethodno identifikovani traumatizovani i ugroženi svjedoci prvenstveno u postupcima primjene Zakona o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka (''Službene novine Federacije BiH'' broj: 36/03) i Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku (''Službene novine Federacije BiH'' broj: 7/14).

           

            Saradnja prema ovom Memorandumu traje od 12.01.2017. do 12.01.2019. godine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Memorandum