Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Video-konferencijski sistem u službi efikasnog i ekonomičnog procesuiranja predmeta ratnih zločina

mailprint fav manja slovaveća slova

28.04.2017.

Optuženi u Banjaluci, svjedoci u Švedskoj, glavna rasprava u Livnu

Video-konferencijski sistem koji je implementiralo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) kroz projekte finansirane iz IPA 2009 i IPA 2010 sredstava Evropske unije u 2013. godini, korišten je, po prvi put, u Kantonalnom sudu u Livnu 24. aprila 2017. godine, kada je održana glavna rasprava u predmetu protiv optuženog za kazneno djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjenog na području općine Glamoč tokom 1992. godine.

Optuženi je, putem video-linka, saslušan iz prostorija Okružnog tužilaštva u Banja Luci, a također su saslušana i tri svjedoka koja se nalaze u švedskim gradovima Norrköpingu i Göteborgu. Razlog za pristupanje ovom načinu saslušanja svjedoka jeste loše zdravstveno stanje optuženog, kao i ekonomičnost i ubrzanje samog postupka.

Kako je pojasnio predsjednik Kantonalnog suda u Livnu Nedim Begić, uspostavom video-linka ostvarene su značajne uštede troškova sudskog postupka u konkretnom predmetu, a imajući u vidu da neće biti potrebno plaćati putne troškove i troškove smještaja svjedocima. "Upotreba video-linka itekako doprinosi vođenju efikasnijih i ekonomičnijih sudskih postupaka", naglasio je predsjednik Begić i dodao da će, u narednom periodu, u ovom predmetu, na isti način biti saslušani i svjedoci iz SAD-a.

Odjel za informaciono-komunikacijske tehnologije pri Sekretarijatu VSTV-a BiH pružio je svu potrebnu tehničku pomoć u realizaciji ovog kompleksnog video-linka ostvarenog sa četiri lokacije.

Uspostavom video-konferencijskog sistema u bosanskohercegovačkom pravosuđu stvorena je mogućnost saslušanja svjedoka sa udaljenih lokacija putem video-linka pri provođenju glavnog pretresa. Jedna od najvažnijih prednosti koju donosi ovaj sistem je zaštita koju pruža za svjedoke pod prijetnjom i ugrožene svjedoke.

Prvobitno, video-konferencijskim sistemom je povezano 28 institucija u okviru pravosuđa Bosne i Hercegovine, pri čemu su, implementacijom sistema, omogućena njegova buduća proširenja i povezivanje većeg broja institucija. Proširenje sistema i njegova implementacija u dodatnih deset tužilaštava je realizirana tokom 2014. i 2017. godine kroz projekte „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“, kojeg finansiraju Švajcarska i Norveška.

-kraj-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh