Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Obavijest javnim i javno-komunalnim preduzećima, javnim emiterima, telekom operaterima u BiH - tražiteljima izvršenja da pristupe SOKOP-Mal- sistemu

mailprint fav manja slovaveća slova

16.05.2017.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) obavještava javna i javno-komunalna preduzeća, javne emitere, telekom operatere u BiH – tražioce izvršenja/tužitelje da mogu postati dio korisničke mreže i pristupiti Sistemu za elektronsko podnošenje i obradu predmeta male vrijednosti tzv. komunalnih predmeta (SOKOP-Mal) čija je primjena odlukom VSTV-a BiH postala obvezna u svim prvostepenim sudovima u BiH.

Komunalni predmeti u bh. pravosuđu čine 80% od ukupnog broja sudskih predmeta. U toj situaciji javna i javno-komunalna preduzeća, javni emiteri, telekom operateri u BiH su prinuđeni da svoja potraživanja ostvaruju sudskim putem, što dodatno opterećuje sudove sa izvršnim predmetima. Veliki broj predmeta podnosi se skupno, najmanje jedanput godišnje kako bi se izbjegao rok zastarjelosti. Specifičnost komunalnih predmeta po kojoj se razlikuju od drugih sudskih predmeta je u tome što u njima najčešće nema spornih pravnih ili činjeničnih pitanja o kojim bi sud odlučivao, već sud potvrđuje potraživanje tražitelja izvršenja kao nesporno.

Putem SOKOP-Mal sistema omogućeno je da tražitelji izvršenja/tužitelji mogu svoje prijedloge za izvršenje/tužbe podnijeti sudovima i komunicirati do okončanja postupka.

Uvođenjem elektronske obrade komunalnih predmeta putem SOKOP-Mal sistema došlo je do radikalnih promjena u načinu njihove obrade u odnosu na manuelni način rada te su u potpunosti iskorišteni potencijali informacionih tehnologija čime se smanjuju troškovi postupka na strani suda i na strani tražilaca izvršenja i omogućava se brže i efikasnije procesuiranje predmeta. 

Odluku o obveznoj primjeni SOKOP-Mal sistema u svim prvostepenim sudovima VSTV BiH je donijelo imajući u vidu veliki broj komunalnih predmeta, s ciljem njihovog smanjenja, obezbjeđenja efikasnije i ekonomičnije obrade predmeta, stvaranja jedinstvene elektronske baze predmeta, te uvođenja jedinstvenog načina procesuiranja komunalnih predmeta u pravosuđu u BiH.

SOKOP-Mal sistem je kreiran u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa kojeg su finansirale Vlada Švedske i Vlada Norveške.

Za sva pitanja u vezi s pristupom i primjenom SOKOP-Mal sistema molimo da se obratite Timu za podršku korisnicima putem email-a: VSTVSOKOP@pravosudje.ba; jasmina.skopljak@pravosudje.ba ili nejla.adilovic@pravosudje.ba te putem telefona: 033 704 679 ili 033 704 689.

-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh