Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

VSTV BiH usvojilo Smjernice za imenovanje predsjednika sudskih odjeljenja

20.12.2018.

(Sarajevo, 20. decembar 2018. godine) – Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je na današnjoj Sjednici usvojilo Smjernice za imenovanje predsjednika sudskih odjeljenja (Smjernice). Smjernice su rezultat rada i realizacije aktivnosti u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II (Projekt) kojeg je finansirala Vlada Norveške, a kojeg je implementiralo VSTV BiH u saradnji sa Sudskom administracije Norveške i Sudskim vijećem Holandije.
 
Smjernice predstavljaju set preporuka, namijenjenih predsjednicima sudova u Bosni i Hercegovini, čija je namjera uspostava jasnog, objektivnog i transparentnog procesa imenovanja predsjednika sudskih odjeljenja te određivanje uslova i vještina koje bi predsjednik sudskog odjeljenja trebao posjedovati kako bi pravilno odgovorio izazovima i zahtjevima pozicije. 

Smjernice su rezultat rada VSTV-a BiH, Sudske administracije Norveške i Sudskog vijeća Holandije na unapređenju upravljanja sudovima. Naime, tim sudija Apelacijskog suda u Norveškoj i Okružnog suda u Amsterdamu je sa kolegama sudijama iz BiH analizirao rad sudova iz čega je proistakao zaključak da je neophodno efikasnije upravljati sudom i to kroz razvijanje i jačanje proaktivnog angažmana predsjednika sudskih odjeljenja.

Smjernicama je određena procedura i profil imenovanja predsjednika sudskih odjeljenja te izbor najuspješnijeg kandidata.

Primjenom Smjernica unaprijedit će se upravljanje, rad suda i organizaciona kultura u sudovima  razvijanjem odgovornosti za postizanje postavljenih ciljeva, boljom komunikacijom i timskim radom kao bitnim segmentom izmjene organizacije suda što će u konačnici, povećati produktivnost rada sudova i bolju uslugu građanima. 

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 594 ili mobilni telefon 061 131 785.

- KRAJ -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh