Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Okočana TAIEX međudržavna konferencija o unapređenju standarda kvalitete u pravosuđu

28.10.2019.

(Sarajevo,  25. oktobar 2019. godine) – Jučer i prekjučer je u Sarajevu održana dvodnevna međudržavna konferencija „Unapređenje standarda kvaliteta u pravosuđu“, koju je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u saradnji sa Generalnom direkcijom Evropske komisije za susjedsku politiku i pregovore o proširenju putem Instrumenta za tehničku/savjetodavnu pomoć i razmjenu informacija (TAIEX).

Svrha konferencije bila je podići svijest o nužnosti unapređenja standarda kvaliteta u pravosuđu, uspostaviti saradnju sa zemljama članicama Evropske unije i razmjena iskustava i najbolje prakse u primjeni različitih elemenata kvaliteta kako bi se stvorio efikasan i kvalitativan sistem upravljanja u BiH u skladu sa standardima kvaliteta koje su razvili Vijeće Evrope (COE) odnosno Evropska komisija za efikasnost pravosuđa (CEPEJ) i Evropska mreža sudskih vijeća (ENCJ). 
Kroz izlaganja međunarodnih i domaćih stručnjaka predstavljena su iskustva koje se tiču unapređenja standarda kvalitete pravosuđa i razmatrano je aktuelno stanje i izazovi s kojim se suočava bh. pravosuđe u pogledu dostizanja željenih standarda kvaliteta. Također su se  razmatrali različiti elementi koji pozitivno utiču na kvalitetu pravosuđa čime će se pomoći rukovodiocima pravosudnih institucija u BiH, predsjednicima sudova i glavnim tužiocima, u 
unapređenju kvaliteta rada njihovih institucija i u konačnici unapređenju pravnog sistema u cijelosti.  

Od januara 2019. godine VSTV BiH implementira aktivnosti s fokusom na kvalitet rada pravosuđa putem projekta “Unapređenje kvalitete pravosuđa“ kojeg finansira Vlada Norveške. U saradnji sa Sudskom administracijom Norveške i Sudskim vijećem Nizozemske pruža se podrška sudovima u BiH da unaprijede standarde kvalitete rada u svojim institucijama. 

Uvodnim obraćanjima konferenciju su otvorili gđa. Ružica Jukić, potpredsjednica VSTV-a BiH i g. Jens Woelk, viši pravni savjetnik za pitanja EU integracija VSTV-a BiH.

„Jedan od strateških ciljeva VSTV-a BiH, kao krovne pravosudne institucije, je kontinuirana implementacija reformskih aktivnosti koje su od značaja za integracijski put BiH u zajednicu evropskih zemalja.“ naglasila je potpredsjednica Jukić. „Na pitanje šta je kvaliteta pravosuđa ne postoji jedinstven i jednoobrazan odgovor, čak ni u zemljama Evropske unije. Postoje najbolje prakse u pogledu elemenata na koje je potrebno obratiti pažnju i standarda kojima pravosuđa teži, zbog čega nam je ovakav vid skupa neophodan za potpun uvid i definisanje načina unapređenja sistema kvaliteta u pravosuđu. VSTV BiH je u procesu izrade vlastitog, zaokruženog sistema upravljanja kvalitetom, i u tom smislu potreban nam je proaktivan pristup cjelokupne pravosudne zajednice na pronalaženju optimalnih rješenja.“, zaključila je potpredsjednica Jukić. 

G. Woelk je rekao da pored izbora i napredovanja koji se temelje na rezultatima i kvalificiranosti nosilaca pravosudnih funkcija, pri čemu su znanje i stručnost kandidata odlučujući kriteriji, ispunjavanje standarda kvalitete u svakodnevnom radu podrazumijeva stručnost koja za rezultat ima povjerenje javnosti. Također je naglasio da povjerenje ne može biti utemeljeno samo na ovlasti pravosuđa da donosi odluke u konfliktima. Autoritet podrazumijeva više od ovlasti; podrazumijeva legitimne ovlasti. Poštovanje širih principa pravilnog rada pravosuđa, uključujući i standarde kvalitete, daje veći legitimitet pravosuđu. Dodao je i da su odluke visoke kvalitete ono što građani i poslovni subjekti očekuju od efikasnog pravosudnog sistema. Povjerenje i poštovanje koje javnost ima prema pravosuđu dodatno potvrđuju i jačaju legitimnost pravosuđa. To je nešto na čemu pravosuđe mora stalno raditi i održavati ga kroz svoj izuzetan rad i najviše standarde., istakao je g. Woelk.       
 
Konferenciji su prisustvovali nosioci pravosudnih funkcija te predstavnici nadležnih vladinih ureda za zakonodavstvo i Direkcije za evropske integracije kao glavni akteri u uspostavljanju i unapređenju standarda kvalitete u pravosuđu.

Na radionici su doneseni zaključci koji se nalaze u prilogu saopštenja. 

TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange Instrument) je Instrument za tehničku/ savjetodavnu podršku i razmjenu informacija Generalne direkcije Evropske komisije za proširenje, koji se koristi kako bi se pomoglo zemljama u usklađivanju, usvajanju i primjeni zakona Evropske unije.Više informacija na Internet stranici http://ec.europa.eu/enlargement/taiex


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

Prateće fotografije

IMG_1979.JPG

IMG_1871.JPG

IMG_1877.JPG

Ostale fotografije