Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Unapređenje komunikacije pravosudnih institucija sa javnošću i medijima

29.11.2019.

Održani seminari „Savremeno komuniciranje s javnošću“

(Sarajevo,  29. novembar 2019.) –Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je, u saradnji s centrima za edukaciju sudija i tužilaca FBiH i RS, 6. novembra u  Sarajevu i 28. novembra 2019. godine u Banja Luci, organizovalo seminare na temu „Savremeno komuniciranje s javnošću“.

Seminari su dio aktivnosti projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“ kojeg finansira Evropska unija, a provodi VSTV BiH.

Najveći broj sudova u BiH nema profesionalne glasnogovornike, tačnije, samo 9 od 86 sudova ima profesionalno angažovane osobe na poslovima odnosa s javnošću. Postojeća praksa u sudovima je da ove poslove vrše predsjednici sudova, a u njihovom odsustvu sekretari sudova. Također, primjetno je da mediji nedovoljno poznaju strukturu i način funkcionisanja pravosudnog sistema te propisane procedure odlučivanja u pravosuđu, što često rezultira neadekvatnim izvještavanjem o aktualnim temama.

Zajedno sa predavačima Majom Đaković-Vidović, službenicom za informisanje i portparolkom Okružnog tužilaštva u Banja Luci i Renatom Radić-Dragić novinarkom Centra za istraživačko novinarstvo, seminarima se željelo ukazati na važnost i uticaj odnosa s javnošću na kreiranje mišljenja javnog mnijenja o pravosuđu, a kroz praktične radionice učesnicima omogućiti da steknu neophodne vještine za saradnju sa novinarima.

Na seminarima se razgovaralo o strateškom komuniciranju s javnošću i medijima, reaktivnom i proaktivnom pristupu u odnosima s javnošću kao i ulozi i značaju odnosa s javnošću u sudovima. Također se pažnja posvetila razvoju odnosa sa medijima i predstavljanju praktičnih savjeta za pripremu informacija za javnost, komunikacijskim taktikama u odnosima s javnošću te praktičnim vježbama i savjetima prilikom pripreme za intervju. Na kraju seminara, učesnici su se upoznali sa osnovama kriznog komuniciranja i načinima na koje mogu reagovati u kriznim situacijama.

Brojni predstavnici pravosudnih institucija su pokazali interes za učešće na seminarima i edukaciju u ovoj oblasti, vjerujući da je to jedan od načina da se građanima približi način i rezultati rada sudova i generalno, unaprijedi reputacija pravosuđa u BiH.

Projekat „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“ finansira Evropska unija u iznosu od 5,95 miliona eura u periodu 2018.– 2021. i dio je šire podrške Evropske unije sektoru pravosuđa u Bosni i Hercegovini.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefon 033 707 570.


-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

001(1) (1).JPG

002(1) (1).JPG

003 (1).jpg