Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Sudovi u BiH tokom prvog kvartala 2020.godine riješili preko 53.000 najstarijih predmeta.

22.04.2020.

Od 2010. godine riješeno preko 1.150.000 najstarijih predmeta


(Sarajevo, 22.april 2020. godine) – Prema najnovijim podacima godišnje analize i praćenja procesa rješavanja najstarijih predmeta, sudovi u Bosni i Hercegovini su tokom prvog kvartala 2020. godine riješili preko 53.000 najstarijih predmeta. U poređenju sa istim periodom 2019. godine smanjen je broj riješenih predmeta iz planova, pri čemu moramo imati u vidu činjenicu da su tokom  druge polovine mjeseca marta sudovi radili u posebnom režimu prouzrokovanim pandemijom SARS-CoV19.

Za 2020. godinu, planom je predviđeno da se riješi  162.716 najstarijih predmeta, od čega je riješeno 33%. Preciznije, od 1. januara do 31. marta 2020. godine, sudovi u BiH su riješili ukupno 53.616 najstarijih predmeta što je doprinijelo kontinuiranom smanjenju broja neriješenih starih predmeta odnosno povećanju efikasnosti sudova u BiH, a samim tim i pravosuđa u cjelini.

U sudovima Federacije BiH ukupno je riješeno 36.510 predmeta.  Istovremeno, sudovi u Republici Srpskoj su riješili  15.781 predmet. Sudovi Brčko Distrikta BiH su u tokom prvog kvartala 2020. godine riješili 820 predmeta, dok je Sud BiH riješio 505 najstarijih predmeta.

U priloženom dokumentu može se detaljno pogledati realizacija planova na nivou svih sudova u BiH, po godini iniciranja predmeta za period 1.1.- 31.03.2020. godine, a na osnovu podataka koji su bili predmet analize. Prikazani podaci pokazuju ukupan broj predmeta u planu, broj riješenih predmeta iz plana, procenat realizacije plana, broj sudija koji su radili na predmetima iz plana, te procenat riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u planu u promatranoj  starosnoj kategoriji.

 Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefon 033 707 594.

 

 

                                                       -KRAJ-


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Realizacija Mart 2020 Web