Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Saradnja tužilaštava i policijskih tijela

23.02.2021.

Projekat Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH „ Podrška pravosuđu u BiH-Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ uz financijsku podršku Vlade Švicarske i Vlade Norveške, je poduzeo niz mjera i aktivnosti s ciljem unapređenja kvaliteta zajedničkog rada tužilaca i ovlaštenih službenih lica na strateškom i operativnom nivou.

Kvalitetna saradnja sa agencijama za provođenje zakona preduslov je kvalitetnog i efikasnog rada tužilaštava u BiH.

Više detaljnih informacija možete pogledati na video uratku: 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh