• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće
  Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNJENA MJESTA

  19.05.2022.

  Konkurs je otvoren do 19. maja 2022. godine.

  Broj: 04-07-3-1614-1/2022
  Datum: 04.maj 2022. godine

  U skladu sa članom 17. stav 1. tač. 1., 2., 3. i 30 Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08 u daljem tekstu:„ Zakon o VSTV BiH“), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu “Vijeće”) objavljuje:

  JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNJENA MJESTA

  Ustavni sud Republike Srpske:

  1. Jedan (1) sudija Ustavnog suda Republike Srpske.

  Rukovodne pozicije:

  1. Predsjednik Vrhovnog suda Republike Srpske
  2. Glavni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine
  3. Zamjenik glavnog tužioca - Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske
  4. Zamjenik glavnog republičkog tužioca – Specijanog tužioca Republike Srpske – Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala – Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske
  5. Glavni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona 10
  6. Predsjednik Kantonalnog suda u Širokom Brijegu
  7. Predsjednik Kantonalnog suda u Tuzli
  8. Predsjednik Okružnog suda u Banja Luci
  9. Predsjednik Okružnog suda u Istočnom Sarajevu
  10. Predsjednik Okružnog suda u Trebinju
  11. Predsjednik Višeg privrednog suda u Banja Luci
  12. Predsjednik Okružnog privrednog suda u Trebinju
  13. Predsjednik Okružnog privrednog suda u Doboju
  14. Predsjednik Okružnog privrednog suda u Banja Luci
  15. Predsjednik Osnovnog suda u Vlasenici
  16. Predsjednik Osnovnog suda u Trebinju
  17. Predsjednik Općinskog suda u Sarajevu
  18. Predsjednik Općinskog suda u Širokom Brijegu
  19. Predsjednik Osnovnog suda Brčko distrikta BiH

  Sudije/Tužioci:

  1. Jedan (1) sudija Suda Bosne i Hercegovine – krivični referat
  2. Jedan (1) sudija Vrhovnog suda FBiH – građanski referat
  3. Jedan (1) sudija Vrhovnog suda Republike Srpske – upravni referat
  4. Dvoje (2) sudija Kantonalnog suda u Novom Travniku
  5. Jedan (1) sudija Kantonalnog suda u Sarajevu – parnični referat
  6. Troje (3) sudija Kantonalnog suda u Tuzli – građansko odjeljenje
  7. Pet (5) sudija Okružnog suda u Banja Luci
  8. Jedan (1) sudija Okružnog suda u Bijeljini
  9. Jedan (1) sudija Okružnog privrednog suda u Prijedoru
  10. Jedan (1) sudija Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu
  11. Jedan (1) sudija Okružnog privrednog sud u Bijeljini
  12. Dvoje (2) sudija Osnovnog suda Brčko distrikta BiH
  13. Troje (3) sudija Općinskog suda u Bihaću
  14. Jedan (1) sudija Općinskog suda u Sanskom Mostu
  15. Jedan (1) sudija Općinskog suda u Orašju
  16. Troje (3) sudija Općinskog suda u Živinicama
  17. Jedan (1) sudija Općinskog suda u Cazinu
  18. Jedan (1) sudija Općinskog suda u Konjicu
  19. Dvoje (2) sudija Općinskog suda u Mostaru
  20. Troje (3) sudija Općinskog suda u Zenici
  21. Jedan (1) sudija Općinskog suda u Zavidovićima
  22. Jedan (1) sudija Općinskog suda u Tešnju
  23. Dvoje (2) sudija Općinskog suda u Tuzli
  24. Jedan (1) sudija Općinskog suda u Lukavcu
  25. Četiri (4) sudije Općinskog suda u Kaknju
  26. Jedan (1) sudija Općinskog suda u Travniku
  27. Dvoje (2) sudija Općinskog suda u Sarajevu
  28. Jedan (1) sudija Osnovnog suda u Trebinju
  29. Dvoje (2) sudija Osnovnog suda u Banja Luci
  30. Jedan (1) sudija Osnovnog suda u Gradišci
  31. Jedan (1) sudija Osnovnog suda u Bijeljini
  32. Jedan (1) sudija Osnovnog suda u Kotor Varoši
  33. Jedan (1) sudija Osnovnog suda u Prnjavoru
  34. Jedan (1) sudija Osnovnog suda u Vlasenici
  35. Tri (3) tužioca Tužilaštva BiH
  36. Dva (2) tužioca Republičkog tužilaštva RS
  37. Tri (3) tužioca Tužilaštva Brčko distrikta BiH
  38. Jedan (1) tužilac Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona
  39. Tri (3) tužioca Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona
  40. Dva (2) tužioca Kantonalnog tužilaštva Posavskog kantona
  41. Jedan (1) tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona
  42. Tri (3) tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo
  43. Jedan (1) tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona 10 - Livno
  44. Jedan (1) tužilac Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona
  45. Dva (2) tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini
  46. Jedan (1) tužilac Okružnog tužilaštva u Trebinju
  47. Četiri (4) tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci
  48. Tri (3) tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru

  Dodatne sudije

  1. Jedan (1) dodatni sudija Suda Bosne i Hercegovine

  Stručni saradnici:

  1. Jedan (1) stručni saradnik Općinkog suda u Gradačcu
  2. Tri (3) stručna saradnika Općinskog suda u Sarajevu
  3. Jedan (1) stručni saradnik Općinskog suda u Zenici
  4. Jedan (1) stručni saradnik Općinskog suda u Zavidovićima
  5. Jedan (1) stručni saradnik Općinskog suda u Travniku
  6. Jedan (1) stručni saradnik Općinskog suda u Mostaru

  Postupak odabira i imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija provodi se u skladu sa Zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/04, 93/05, 48/07, 15/08), Poslovnikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15, 93/16, 48/17, 88/17, 41/18, 64/18, 12/21, 26/21, 35/21, 68/21, 1/22) i Pravilnikom o kvalifikacionom i pismenom testiranju kandidata za pozicije nosilaca pravosudnih funkcija u pravosuđu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 78/14, 45/15, 48/16, 12/18, 51/18, 12/21, 64/21).

  OSNOVNI USLOVI

  Podnosilac prijave na konkurs treba ispunjavati osnovne uslove propisane članom 21. Zakona o VSTV BiH:

  • Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
  • Da je intelektualno i fizički sposoban da obavlja sudijsku ili tužilačku dužnost;
  • Da ima diplomu pravnog fakulteta iz Bosne i Hercegovine ili Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili nekog drugog pravnog fakulteta, pod uslovom da je diploma koju je izdao taj pravni fakultet nostrifikovana u skladu sa zakonom;
  • Da ima položen pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji ili u nekoj drugoj državi, uz uslov da je uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu priznato u Bosni i Hercegovini.

  POSEBNI USLOVI

  Pored osnovnih uslova, prijavljeni kandidati moraju zadovoljiti i posebne uslove koji se odnose na radno iskustvo shodno odgovarajućim odredbama Zakona o VSTV BiH, odnosno Poslovnika VSTV BIH i Zakonom o sudovima Republike Srpske („Službene novine Republike Srpske” br.37/12, 44/15, 100/17) kada su u pitanju Okružni privredni sudovi i Viši privredni sud Republike Srpske i Zakonom o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10 (Ispravka), 7/13, 52/14, 85/21) kada su u pitanju stručni saradnici.

  Kandidati za dodatne sudije moraju ispunjavati profesionalne uslove za sudiju onog suda u koji se prijavljuju.

  Ustavni sud Republike Srpske:

  Prilikom procjene kvalifikacija i davanja prijedloga nadležnom organu za predlaganje i izbor sudije Ustavnog suda Republike Srpske, Vijeće u skladu sa članom 24. Zakona, uzima u obzir sljedeće kriterije:

  • godine radnog iskustva koje kandidat ima u radu kao sudija, tužilac, advokat ili drugo relevantno pravno iskustvo nakon položenog pravosudnog ispita;
  • akademsko iskustvo i dostignuća kandidata;
  • ostale informacije koje Vijeće smatra relevantnim za podobnost kandidata da radi kao sudija datog ustavnog suda.

  Vijeće može predložiti da profesori i docenti pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini iz predmeta navedenih u članu 24. stav 3. Zakona, budu imenovani za sudiju Ustavnog suda bez položenog pravosudnog ispita, pod uslovom da imaju deset (10) godina iskustva u radu kao profesori ili docenti.

  POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  Kandidati, uz popunjen prijavni obrazac, obavezni su dostaviti kopije diploma, isprave o nostrifikaciji i uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, dokaz o potrebnom radnom iskustvu kao i uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju) ne starije od šest mjeseci., te uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj za vrijeme studija (za pozicije stručnih saradnika). Izuzetno, kandidati koji se nalaze na nekoj od pravosudnih pozicija dužni su samo dostaviti popunjen i svojeručno potpisan prijavni obrazac


  U pogledu radnog iskustva kao dokaz uzet će se u obzir potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima je decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran vremenski period radnog angažovanja, te ostali relevantni podaci za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

  DOKUMENTI KOJI SE DOSTAVLJAJU NAKNADNO:

  Kandidati koji prvi put dolaze na razgovor, dužni su predočiti komisiji za obavljanje razgovora original diplomu i uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

  Imenovani kandidati prije polaganja svečane zakletve, dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

  Osobe koje su zainteresovane da se prijave na neku od oglašenih pozicija, prijavni obrazac mogu preuzeti na web stranici http://vstv.pravosudje.ba/.

  Napomena: Vijeće je usvojilo izmjene i dopune prijavnog obrasca koji se primjenjuje na sve konkurse nakon 14.04.2022. godine.

  Prijava se podnosi na adresu: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, ulica Kraljice Jelene br. 88, 71000 Sarajevo ili putem Modula za Online apliciranje (moa.pravosudje.ba). S obzirom da je u toku pilot faza Modula, molimo kandidate da u slučaju nemogućnosti prijave na konkurs elektronskim putem, prijavu obavezno pošalju putem pošte u zakonom predviđenom roku.

  Upute za prijavu ili druge vrste obavještenja vezano za rad Modula za Online apliciranje kandidati mogu pratiti putem web portala www.pravosudje.ba.

  Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

  Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata podnesene na nepotpisanom, nepopunjenom, ispravljenom ili izmijenjenom prijavnom obrascu odbacit će se, o čemu se kandidat obavještava elektronskom poštom ili na drugi odgovarajući način.

  Prikazana vijest je na:
  3702 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNJENA MJESTA

  19.05.2022.

  Konkurs je otvoren do 19. maja 2022. godine.

  Broj: 04-07-3-1614-1/2022
  Datum: 04.maj 2022. godine

  U skladu sa članom 17. stav 1. tač. 1., 2., 3. i 30 Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08 u daljem tekstu:„ Zakon o VSTV BiH“), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu “Vijeće”) objavljuje:

  JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNJENA MJESTA

  Ustavni sud Republike Srpske:

  1. Jedan (1) sudija Ustavnog suda Republike Srpske.

  Rukovodne pozicije:

  1. Predsjednik Vrhovnog suda Republike Srpske
  2. Glavni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine
  3. Zamjenik glavnog tužioca - Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske
  4. Zamjenik glavnog republičkog tužioca – Specijanog tužioca Republike Srpske – Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala – Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske
  5. Glavni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona 10
  6. Predsjednik Kantonalnog suda u Širokom Brijegu
  7. Predsjednik Kantonalnog suda u Tuzli
  8. Predsjednik Okružnog suda u Banja Luci
  9. Predsjednik Okružnog suda u Istočnom Sarajevu
  10. Predsjednik Okružnog suda u Trebinju
  11. Predsjednik Višeg privrednog suda u Banja Luci
  12. Predsjednik Okružnog privrednog suda u Trebinju
  13. Predsjednik Okružnog privrednog suda u Doboju
  14. Predsjednik Okružnog privrednog suda u Banja Luci
  15. Predsjednik Osnovnog suda u Vlasenici
  16. Predsjednik Osnovnog suda u Trebinju
  17. Predsjednik Općinskog suda u Sarajevu
  18. Predsjednik Općinskog suda u Širokom Brijegu
  19. Predsjednik Osnovnog suda Brčko distrikta BiH

  Sudije/Tužioci:

  1. Jedan (1) sudija Suda Bosne i Hercegovine – krivični referat
  2. Jedan (1) sudija Vrhovnog suda FBiH – građanski referat
  3. Jedan (1) sudija Vrhovnog suda Republike Srpske – upravni referat
  4. Dvoje (2) sudija Kantonalnog suda u Novom Travniku
  5. Jedan (1) sudija Kantonalnog suda u Sarajevu – parnični referat
  6. Troje (3) sudija Kantonalnog suda u Tuzli – građansko odjeljenje
  7. Pet (5) sudija Okružnog suda u Banja Luci
  8. Jedan (1) sudija Okružnog suda u Bijeljini
  9. Jedan (1) sudija Okružnog privrednog suda u Prijedoru
  10. Jedan (1) sudija Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu
  11. Jedan (1) sudija Okružnog privrednog sud u Bijeljini
  12. Dvoje (2) sudija Osnovnog suda Brčko distrikta BiH
  13. Troje (3) sudija Općinskog suda u Bihaću
  14. Jedan (1) sudija Općinskog suda u Sanskom Mostu
  15. Jedan (1) sudija Općinskog suda u Orašju
  16. Troje (3) sudija Općinskog suda u Živinicama
  17. Jedan (1) sudija Općinskog suda u Cazinu
  18. Jedan (1) sudija Općinskog suda u Konjicu
  19. Dvoje (2) sudija Općinskog suda u Mostaru
  20. Troje (3) sudija Općinskog suda u Zenici
  21. Jedan (1) sudija Općinskog suda u Zavidovićima
  22. Jedan (1) sudija Općinskog suda u Tešnju
  23. Dvoje (2) sudija Općinskog suda u Tuzli
  24. Jedan (1) sudija Općinskog suda u Lukavcu
  25. Četiri (4) sudije Općinskog suda u Kaknju
  26. Jedan (1) sudija Općinskog suda u Travniku
  27. Dvoje (2) sudija Općinskog suda u Sarajevu
  28. Jedan (1) sudija Osnovnog suda u Trebinju
  29. Dvoje (2) sudija Osnovnog suda u Banja Luci
  30. Jedan (1) sudija Osnovnog suda u Gradišci
  31. Jedan (1) sudija Osnovnog suda u Bijeljini
  32. Jedan (1) sudija Osnovnog suda u Kotor Varoši
  33. Jedan (1) sudija Osnovnog suda u Prnjavoru
  34. Jedan (1) sudija Osnovnog suda u Vlasenici
  35. Tri (3) tužioca Tužilaštva BiH
  36. Dva (2) tužioca Republičkog tužilaštva RS
  37. Tri (3) tužioca Tužilaštva Brčko distrikta BiH
  38. Jedan (1) tužilac Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona
  39. Tri (3) tužioca Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona
  40. Dva (2) tužioca Kantonalnog tužilaštva Posavskog kantona
  41. Jedan (1) tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona
  42. Tri (3) tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo
  43. Jedan (1) tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona 10 - Livno
  44. Jedan (1) tužilac Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona
  45. Dva (2) tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini
  46. Jedan (1) tužilac Okružnog tužilaštva u Trebinju
  47. Četiri (4) tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci
  48. Tri (3) tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru

  Dodatne sudije

  1. Jedan (1) dodatni sudija Suda Bosne i Hercegovine

  Stručni saradnici:

  1. Jedan (1) stručni saradnik Općinkog suda u Gradačcu
  2. Tri (3) stručna saradnika Općinskog suda u Sarajevu
  3. Jedan (1) stručni saradnik Općinskog suda u Zenici
  4. Jedan (1) stručni saradnik Općinskog suda u Zavidovićima
  5. Jedan (1) stručni saradnik Općinskog suda u Travniku
  6. Jedan (1) stručni saradnik Općinskog suda u Mostaru

  Postupak odabira i imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija provodi se u skladu sa Zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/04, 93/05, 48/07, 15/08), Poslovnikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15, 93/16, 48/17, 88/17, 41/18, 64/18, 12/21, 26/21, 35/21, 68/21, 1/22) i Pravilnikom o kvalifikacionom i pismenom testiranju kandidata za pozicije nosilaca pravosudnih funkcija u pravosuđu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 78/14, 45/15, 48/16, 12/18, 51/18, 12/21, 64/21).

  OSNOVNI USLOVI

  Podnosilac prijave na konkurs treba ispunjavati osnovne uslove propisane članom 21. Zakona o VSTV BiH:

  • Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
  • Da je intelektualno i fizički sposoban da obavlja sudijsku ili tužilačku dužnost;
  • Da ima diplomu pravnog fakulteta iz Bosne i Hercegovine ili Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili nekog drugog pravnog fakulteta, pod uslovom da je diploma koju je izdao taj pravni fakultet nostrifikovana u skladu sa zakonom;
  • Da ima položen pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji ili u nekoj drugoj državi, uz uslov da je uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu priznato u Bosni i Hercegovini.

  POSEBNI USLOVI

  Pored osnovnih uslova, prijavljeni kandidati moraju zadovoljiti i posebne uslove koji se odnose na radno iskustvo shodno odgovarajućim odredbama Zakona o VSTV BiH, odnosno Poslovnika VSTV BIH i Zakonom o sudovima Republike Srpske („Službene novine Republike Srpske” br.37/12, 44/15, 100/17) kada su u pitanju Okružni privredni sudovi i Viši privredni sud Republike Srpske i Zakonom o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10 (Ispravka), 7/13, 52/14, 85/21) kada su u pitanju stručni saradnici.

  Kandidati za dodatne sudije moraju ispunjavati profesionalne uslove za sudiju onog suda u koji se prijavljuju.

  Ustavni sud Republike Srpske:

  Prilikom procjene kvalifikacija i davanja prijedloga nadležnom organu za predlaganje i izbor sudije Ustavnog suda Republike Srpske, Vijeće u skladu sa članom 24. Zakona, uzima u obzir sljedeće kriterije:

  • godine radnog iskustva koje kandidat ima u radu kao sudija, tužilac, advokat ili drugo relevantno pravno iskustvo nakon položenog pravosudnog ispita;
  • akademsko iskustvo i dostignuća kandidata;
  • ostale informacije koje Vijeće smatra relevantnim za podobnost kandidata da radi kao sudija datog ustavnog suda.

  Vijeće može predložiti da profesori i docenti pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini iz predmeta navedenih u članu 24. stav 3. Zakona, budu imenovani za sudiju Ustavnog suda bez položenog pravosudnog ispita, pod uslovom da imaju deset (10) godina iskustva u radu kao profesori ili docenti.

  POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  Kandidati, uz popunjen prijavni obrazac, obavezni su dostaviti kopije diploma, isprave o nostrifikaciji i uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, dokaz o potrebnom radnom iskustvu kao i uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju) ne starije od šest mjeseci., te uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj za vrijeme studija (za pozicije stručnih saradnika). Izuzetno, kandidati koji se nalaze na nekoj od pravosudnih pozicija dužni su samo dostaviti popunjen i svojeručno potpisan prijavni obrazac


  U pogledu radnog iskustva kao dokaz uzet će se u obzir potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima je decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran vremenski period radnog angažovanja, te ostali relevantni podaci za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

  DOKUMENTI KOJI SE DOSTAVLJAJU NAKNADNO:

  Kandidati koji prvi put dolaze na razgovor, dužni su predočiti komisiji za obavljanje razgovora original diplomu i uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

  Imenovani kandidati prije polaganja svečane zakletve, dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

  Osobe koje su zainteresovane da se prijave na neku od oglašenih pozicija, prijavni obrazac mogu preuzeti na web stranici http://vstv.pravosudje.ba/.

  Napomena: Vijeće je usvojilo izmjene i dopune prijavnog obrasca koji se primjenjuje na sve konkurse nakon 14.04.2022. godine.

  Prijava se podnosi na adresu: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, ulica Kraljice Jelene br. 88, 71000 Sarajevo ili putem Modula za Online apliciranje (moa.pravosudje.ba). S obzirom da je u toku pilot faza Modula, molimo kandidate da u slučaju nemogućnosti prijave na konkurs elektronskim putem, prijavu obavezno pošalju putem pošte u zakonom predviđenom roku.

  Upute za prijavu ili druge vrste obavještenja vezano za rad Modula za Online apliciranje kandidati mogu pratiti putem web portala www.pravosudje.ba.

  Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

  Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata podnesene na nepotpisanom, nepopunjenom, ispravljenom ili izmijenjenom prijavnom obrascu odbacit će se, o čemu se kandidat obavještava elektronskom poštom ili na drugi odgovarajući način.