• logo
 • osnovna stranica
 • Sudska policija u
  Federaciji Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • O nama
 • Organizaciona struktura
 • Organizaciona struktura sudske policije

  Organizaciona struktura Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine

  23.02.2023.

  Zakonom o sudskoj policiji u Federciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/20) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj Su-sp-127-3/20 od 28.01.2021. godine, Su-sp-93/22 od 24.10.2022. godine i Su-sp-83-3/23 od 23.02.2023. godine utvrđena je unutrašnja organizacija Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, i to kako slijedi:

   

  1. Kabinet direktora sa sjedištem u Sarajevu

   

  2. Sektor za operativne poslove i koordinaciju sa sjedištem u Sarajevu, u kojem su uspostavljene sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

  - Odsjek za operativno dežurstvo i koordinaciju

  - Odsjek za operativne poslove i zaštitu

  - Stanica sudske policije za Ustavni sud Federacije BiH

   

  3. Sektor za profesionalne standarde i unutrašnju kontrolu sa sjedištem u Sarajevu, u kojem su uspostavljene sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

  - Odsjek za profesionalne standarde

  - Odsjek za unutrašnju kontrolu

   

  4. Sektor za pravne, računovodstvene i opće poslove sa sjedištem u Sarajevu, u kojem su uspostavljene sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

  - Odsjek za pravne poslove i radne odnose

  - Odsjek za finansijske i računovodstvene poslove

  - Odsjek za opće poslove

   

  5. Jedinica za sigurnost i zaštitu sa sjedištem u Sarajevu, u kojem su uspostavljene sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

  - Odsjek za sigurnosne procjene i podršku

  - Odsjek za zaštitu svjedoka i nositelja pravosudnih funkcija

   

  6. Jedinica za specijalističku podršku sa sjedištem u Sarajevu, u kojem su uspostavljene sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

  - Tim za specijalne operacije

  - Tim za specijalnu podršku

  - Odsjek za operativno dežurstvo i zaštitu baze

   

  7. Centar sudske policije u Kantonu Sarajevo sa sjedištem u Sarajevu, u kojem su uspostavljene sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

  - Odsjek za operativne poslove i zaštitu sjedištem u Kantonalnom sudu u Sarajevu

  - Odsjek za operativno dežurstvo sa sjedištem u Kantonalnom sudu u Sarajevu

  - Odsjek za zadržavanje, sa sjedištem u Općinskom sudu u Sarajevu

  - Stanica sudske policije Sarajevo, sa sjedištem u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo

   

  8. Centar sudske policije u Zeničko-dobojskom kantonu sa sjedištem u Zenici, u kojem su uspostavljene sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

  - Odsjek za operativne poslove i zaštitu sa sjedištem u Kantonalnom sudu u Zenici

  - Odsjek za operativno dežurstvo sa sjedištem u Kantonalnom sudu u Zenici

  - Stanica sudske policije Zenica I sa sjedištem u Općinskom sudu u Zenici

  - Stanica sudske policije Zenica II sa sjedištem u Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona

  - Stanica sudske policije Visoko sa sjedištem u Općinskom sudu u Visokom

  - Stanica sudske policije Zavidovići sa sjedištem u Općinskom sudu u Zavidovićima

  - Stanica sudske policije Tešanj sa sjedištem u Općinskom sudu u Tešnju

  - Stanica sudske policije Žepče sa sjedištem u Općinskom sudu u Žepču

  - Stanica sudske policije Kakanj sa sjedištem u Općinskom sudu u Kaknju

   

  9. Centar sudske policije u Tuzlanskom kantonu sa sjedištem u Tuzli, u kojem su uspostavljene sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

  - Odsjek za operativne poslove i zaštitu sa sjedištem u Kantonalnom sudu u Tuzli

  - Odsjek za operativno dežurstvo sa sjedištem u Kantonalnom sudu u Tuzli

  - Stanica sudske policije Tuzla sa sjedištem u Općinskom sudu u Tuzli

  - Stanica sudske policije Živinice sa sjedištem u Općinskom sudu u Živinicama

  - Stanica sudske policije Gradačac sa sjedištem u Općinskom sudu u Gradačcu

  - Stanica sudske policije Kalesija sa sjedištem u Općinskom sudu u Kalesiji

  - Stanica sudske policije Gračanica sa sjedištem u Općinskom sudu u Gračanici

  - Stanica sudske policije Lukavac sa sjedištem u Općinskom sudu u Lukavcu

  - Stanica sudske policije Banovići sa sjedištem u Općinskom sudu u Banovićima

  - Stanica sudske policije u Srebreniku sa sjedištem u Općinskom sudu u Srebreniku

   

  10. Centar sudske policije u Unsko-sanskom kantonu sa sjedištem u Bihaću, u kojem su uspostavljene sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

  - Odsjek za operativne poslove i zaštitu sa sjedištem u Kantonalnom sudu u Bihaću

  - Odsjek za operativno dežurstvo sa sjedištem u Kantonalnom sudu u Bihaću

  - Stanica sudske policije Bihać sa sjedištem u Općinskom sudu u Bihaću

  - Stanica sudske policije Velika Kladuša sa sjedištem u Općinskom sudu u Velikoj Kladuši

  - Stanica sudske policije Cazin sa sjedištem u Općinskom sudu u Cazinu

  - Stanica sudske policije Bosanska Krupa sa sjedištem u Općinskom sudu u Bosanskoj Krupi

  - Stanica sudske policije Sanski Most sa sjedištem u Općinskom sudu u Sanskom Mostu

   

  11. Centar sudske policije u Srednjobosanskom kantonu sa sjedištem u Novom Travniku, u kojem su uspostavljene sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

  - Odsjek za operativne poslove i zaštitu sa sjedištem u Kantonalnom sudu u Novom Travniku

  - Odsjek za operativno dežurstvo sa sjedištem u Kantonalnom sudu u Novom Travniku

  - Stanica sudske policije Travnik sa sjedištem u Općinskom sudu u Travniku

  - Stanica sudske policije Bugojno sa sjedištem u Općinskom sudu u Bugojnu

  - Stanica sudske policije Kiseljak sa sjedištem u Općinskom sudu u Kiseljaku

  - Stanica sudske policije Jajce sa sjedištem u Općinskom sudu u Jajcu

   

  12. Centar sudske policije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu sa sjedištem u Mostaru, u kojem su uspostavljene sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

  - Odsjek za operativne poslove i zaštitu sa sjedištem u Kantonalnom sudu u Mostaru

  - Odsjek za operativno dežurstvo sa sjedištem u Kantonalnom sudu u Mostaru

  - Stanica sudske policije Mostar sa sjedištem u Općinskom sudu u Mostaru

  - Stanica sudske policije Konjic sa sjedištem u Općinskom sudu u Konjicu

  - Stanica sudske policije Čapljina sa sjedištem u Općinskom sudu u Čapljini

  - Stanica sudske policije Čitluk sa sjedištem u Općinskom sudu u Čitluku

   

  13. Centar sudske policije u Zapadnohercegovačkom kantonu sa sjedištem u Širokom Brijegu, u kojem su uspostavljene sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

  - Odsjek za operativne poslove i zaštitu sa sjedištem u Općinskom sudu u Širokom Brijegu

  - Stanica sudske policije Ljubuški sa sjedištem u Općinskom sudu u Ljubuškom

   

  14. Centar sudske policije u Kantonu 10 sa sjedištem u Livnu

   

  15. Centar sudske policije u Posavskom kantonu sa sjedištem u Odžaku, u kojem su uspostavljene sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

  - Odsjek za operativne poslove i zaštitu sa sjedištem u Kantonalnom sudu u Odžaku

  - Stanica sudske policije Orašje sa sjedištem u Općinskom sudu u Orašju

   

  16. Centar sudske policije u Bosansko-podrinjskom kantonu sa sjedištem u Goraždu

  • 1 - 1 / 1
  • 1