• logo
 • osnovna stranica
 • Sudska policija u
  Federaciji Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Kontakt
 • Kontakt
 • Kontakt i adresar organizacionih jedinica sudske policije

  Kontakt podaci

  Sjedište Sudske policije u Federaciji BiH

  • Adresa: Valtera Perića 15, Sarajevo 
  • Tel.: 033/666-239
  • Fax.: 033/213-586
  • e-mail: info.spfbih@pravosudje.ba


  Predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH

  • Adresa: Valtera Perića 15 Sarajevo
  • Tel.: 033/226-751
  • Fax.: 033/226-755


  Direktor Sudske policije u Federaciji BiH

  • Adresa: Valtera Perića 15 Sarajevo
  • Tel.: 033/203-229
  • Fax: 033/213-586

  

  Kabinet direktora

  • Adresa: Valtera Perića 15 Sarajevo
  • Tel.: 033/203-229
  • Fax: 033/213-586
  • e-mail: kabinet.spfbih@pravosudje.ba


  Sektor za operativne poslove i koordinaciju

  • Adresa: Valtera Perića 15 Sarajevo
  • Tel.: 033/666-239
  • Fax: 033/213-586
  • e-mail: sossp.fbih@pravosudje.ba


  Sektor za profesionalne standarde i unutrašnju kontrolu

  • Adresa: Valtera Perića 15 Sarajevo
  • Tel.: 033/666-239
  • Fax: 033/213-586
  • e-mail: spssp.fbih@pravosudje.ba

  

  Sektor za pravne, računovodstvene i opće poslove

  • Adresa: Valtera Perića 15 Sarajevo
  • Tel.: 033/666-239
  • Fax: 033/213-586
  • e-mail: sapsp.fbih@pravosudje.ba

  

  Jedinica za sigurnost i zaštitu

  • Adresa: Valtera Perića 15 Sarajevo
  • Tel.: 033/666-239
  • Fax: 033/213-586  Jedinica za specijalističku podršku

  • Adresa: Doglodi 10 Ilidža - Sarajevo
  • Tel./fax: 033/653-665
  • e-mail: iojsp.fbih@pravosudje.ba  Centar sudske policije u Kantonu Sarajevo

  • Adresa: Šenoina 1 Sarajevo
  • Tel.: 033/226-213
  • Tel./fax: 033/445-947
  • e-mail: osp.ks@pravosudje.ba

     Stanica sudske policije Sarajevo I

  • Adresa: Šenoina 1 Sarajevo
  • Tel./fax: 033/226-213

     Stanica sudske policije Sarajevo II

  • Adresa: Radićeva 6 Sarajevo
  • Tel./fax: 033/226-214  Centar sudske policije u Zeničko-dobojskom kantonu

  • Adresa: Masarykova 50 Zenica 
  • Tel.: 032/408-718
  • Tel./fax: 032/246-655
  • e-mail: osp.zdk@pravosudje.ba

     Stanica sudske policije Zenica I

  • Adresa: Trg BiH 2 Zenica
  • Tel. 032/465-711
  • Tel/fax: 032/246-655

     Stanica sudske policije Zenica II

  • Adresa: Trg BiH bb. Zenica
  • Tel.032/448-900 lokal 952
  • Tel/fax: 032/246-655

     Stanica sudske policije Visoko

  • Adresa: Alije Izetbegovića 1 Visoko 
  • Tel./fax: 032/734-849

     Stanica sudske policije Zavidovići

  • Adresa: Safvet Bega Bašagića bb Zavidovići
  • Tel./fax: 032/878-345

     Stanica sudske policije Tešanj

  • Adresa: Krndija bb Tešanj 
  • Tel./fax: 032/651-933

     Stanica sudske policije Žepče

  • Adresa: Prva bb Žepče
  • Tel./fax: 032/688-130

     Stanica sudske policije Kakanj

  • Adresa: Alije Izetbegovića 48 Kakanj
  • Tel.0327553-264 lokal 123
  • Tel/fax: 032/246-655  Centar sudske policije u Tuzlanskom kantonu

  • Adresa: Maršala Tita 137 Tuzla
  • Tel.: 035/276-058
  • Tel./fax: 035/277-299
  •  e-mail: osp.tk@pravosudje.ba

     Stanica sudske policije Tuzla

  • Adresa: ZAVNOBIH-a bb
  • Tel./fax: 035/307-267

     Stanica sudske policije Živinice

  • Adresa: Maršala Tita 28 Živinice
  • Tel./fax: 035/774-781

     Stanica sudske policije Gradačac

  • Adresa: Titova bb Gradačac
  • Tel./fax: 035/816-745

     Stanica sudske policije Kalesija

  • Adresa: Žrtava genocida u Srebrenici 12 Kalesija
  • Tel./fax: 035/631-978

     Stanica sudske policije Gračanica

  • Adresa: Armije BiH 8 Gračanica
  • Tel./fax: 035/706-667

     Stanica sudske policije Lukavac

  • Adresa: Skendera Kulenovića bb Lukavac
  • Tel./fax: 035/553-260

     Stanica sudske policije Banovići

  • Adresa: Alije Izetbegovića bb Banovići
  • Tel./fax: 035/874-988

     Stanica sudske policije Srebrenik

  • Adresa: Radnička bb
  • Tel./fax: 035/643-473  Centar sudske policije u Unsko-sanskom kantonu

  • Adresa: Petog korpusa bb Bihać
  • Tel.: 037/307-940
  • Tel./fax: 037/223-207
  •  e-mail: osp.usk@pravosudje.ba

     Stanica sudske policije Bihać

  • Adresa: Bosanska 4 Bihać
  • Tel./fax: 037/226-786

     Stanica sudske policije Velika Kladuša

  • Adresa: Maršala Tita bb Velika Kladuša
  • Tel./fax: 037/772-758

     Stanica sudske policije Cazin

  • Adresa: Dr. Irfana Ljubljankića 12 Cazin
  • Tel./fax: 037/513-616

     Stanica sudske policije Bosanska Krupa

  • Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 2 Bosanska Krupa
  • Tel./fax: 037/473-019

     Stanica sudske policije Sanski Most

  • Adresa: Muse Ćazima Ćatića 8 Sanski Most
  • Tel./fax: 037/685-605  Centar sudske policije u Srednjobosanskom kantonu

  • Adresa: Kralja Tvrtka bb Novi Travnik
  • Tel./fax: 030/294-522
  • e-mail: osp.sbk@pravosudje.ba

     Stanica sudske policije Travnik

  • Adresa: Vezirska 2 Travnik
  • Tel./fax: 030/512-120

     Stanica sudske policije Bugojno

  • Adresa: 307. Motorizovane brigade 92 Bugojno
  • Tel./fax: 030/254-053

     Stanica sudske policije Kiseljak

  • Adresa: Žrtava domovinskog rata 13 Kiseljak
  • Tel./fax: 030/296-550

     Stanica sudske policije Jajce

  • Adresa: Nikole Šopa bb Jajce
  • Tel./fax: 030/292-324  Centar sudske policije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu

  • Adresa: Dr. Ante Starčevića broj 22 Mostar
  • Tel.: 036/290-382
  • Tel./fax: 036/325-363
  • e-mail: osp.hnk@pravosudje.ba

     Stanica sudske policije Mostar

  • Adresa: Ulica Maršala Tita broj 94 Mostar
  • Tel./fax: 036/580-597
  • e-mail: ssp.mo1@pravosudje.ba

     Stanica sudske policije Konjic

  • Adresa: Trg državnosti broj 16 Konjic
  • Tel./fax: 036/725-260
  • e-mail: ssp.ko1@pravosudje.ba

     Stanica sudske policije Čapljina

  • Adresa: Ruđera Boškovića broj 12 Čapljina
  • Tel./fax: 036/296-093
  • e-mail: ssp.ca1@pravosudje.ba

     Stanica sudske policije Čitluk

  • Adresa:Kralja Tomislava broj 47 Čitluk
  • Tel./fax: 036/
  • Broj mobitela 061/723-195-komandir stanice
  • e-mail: ssp.ci1@pravosudje.ba  Centar sudske policije u Zapadnohercegovačkom kantonu

  • Adresa: Ulica pobijenih franjevaca 1 Široki Brijeg
  • Tel./fax: 039/511-000
  • e-mail: osp.zhk@pravosudje.ba

     Stanica sudske policije Ljubuški

  • Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 2 Ljubuški
  • Tel./fax: 039/511-001  Centar sudske policije u Kantonu 10 Livno

  • Adresa: Trg branitelja Livna 2 Livno
  • Tel./fax: 034/611-056
  • e-mail: osp.k10@pravosudje.ba  Centar sudske policije u Posavskom kantonu

  • Adresa: Glavni Trg 3 Odžak
  • Tel./fax: 031/511-901
  • e-mail: osp.pk@pravosudje.ba

     Stanica sudske policije Orašje

  • Adresa: Novo naselje jug 1 bb Orašje
  • Tel./fax: 031/511-801  Centar sudske policije u Bosansko-podrinjskom kantonu

  • Adresa: Ulica Zaima Imamovića 3 Goražde
  • Tel.: 038/240-270
  • Tel./fax: 038/240-271
  • e-mail: osp.bpk@pravosudje.ba

  9527 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1