Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija
Federacije Bosne i Hercegovine

Sudska policija Federacije BiH organizirala okrugli sto sa predsjednicima kantonalnih sudova i glavnim tužiocima u Federaciji Bosne i Hercegovine

mailprint fav manja slovaveća slova

24.11.2016.

Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH kao osoba odgovorna za upravljanje Sudskom policijom u Federaciji BiH je u dane 22. i 23.11.2016. godine u Vitezu organizirala okrugli sto pod nazivom „Saradnja pravosudnih institucija u Federaciji BiH i Sudske policije Federacije BiH sa ciljem povečanja stepena sigurnosti i efikasnosti pravosudnih institucija“.

Prvi dan okruglog stola istom su pored predsjednika Vrhovnog suda Federacije BiH i rukovodnih službenika Sudske policije Federacije BiH prisustvovali predsjednici kantonalnih sudova u Federaciji BiH, a drugog dana okruglog stola zamjenica glavnog Federalnog tužioca i glavni kantonalni tužioci. Također, okruglim stolovima su kao gosti prisustvovali i predstavnik Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i predstavnik Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH - OPDAT-a.

Tokom diskusija se razgovaralo o sigurnosnim izazovima u radu pravosudnih institucija i Sudske policije u Federaciji BiH, te mogućim načinima unapređenja saradnje pravosudnih institucija i Sudske policije, kao i jačanja kapaciteta Sudske policije Federacije BiH, što će doprinijeti adekvatnom sigurnosnom ambijentu u radu pravosudnih institucija i nositelja pravosudnih funkcija, te povečanju stepena efikasnosti pravosuđa u Federaciji BiH.

Posebno je ukazano da je kod provedbe aktivnosti na implementaciji Zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala u Federaciji BiH, odnosno uspostave Posebnih odjela Vrhovnog suda Federacije BiH i Federalnog tužilaštva Federacije BiH, a zbog širokog spektra i složenosti poslova koji iz istog zakona proizilaze za Sudsku policiju Federacije BiH nužno paralelno raditi na jačanju personalnih i materijalno-tehničkih kapaciteta Sudske policije Federacije BiH, kao i usvajanju novog Zakona o sudskoj policiji Federacije BiH koji je u proceduri donošenja duže od osam godina.

Tokom okruglih stolova je donesen i niz drugih zaključaka, koji će na implementaciju biti proslijeđeni relevantnim organima i tijelima. 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

01.jpg

20161123_111106.jpg

20161123_111047.jpg

Ostale fotografije