• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Sekretarijat
 • Odjeli Sekretarijata VSTV-a BiH
 • Odjel za unaprjeđenje efikasnosti i kvaliteta rada u tužilaštvima

  Odjel za unaprjeđenje efikasnosti i kvaliteta rada u tužilaštvima

  14.12.2020.

  Osnovna zaduženja Odjela za unaprjeđenje efikasnosti i kvaliteta rada u tužilaštvima

  • Pružanje podrške i sudjelovanje u izradi politika, strateških i drugih planskih dokumenata koji se odnose na rad tužilaštava u BiH;
  • Pružanje stručne podrške stalnim komisijama i drugim radnim tijelima unutar VSTV-a BiH iz nadležnosti rada tužilaštava;
  • Predlaganje i sprovođenje aktivnosti usmjerenih na unaprjeđenje efikasnosti, kvaliteta, transparentnosti rada tužilaštava;
  • Uspostavljanje i održavanje saradnje sa drugim institucijama i organizacijama iz domena rada tužilaštava;
  • Izrada projektnih prijedloga i implementacija projekata u segmentu rada tužilaštava; Koordinacija svih projekata koji se odnose na rad tužilaštava se odnose na rad tužilaštava;
  • Praćenje statističkih pokazatelja kojim se mjeri uspješnost mjera usvojenih radi unaprjeđenja rada tužilaštava;
  • Praćenje, analiza i pružanje podrške tužilaštvima u pripremi i izvršenju budžeta;
  • Analiza potreba i izrada prijedloga tema za početnu obuku i stručno usavršavanje tužilaca;
  • Praćenje materijalno-tehničke osposobljenosti tužilaštava, predlaganje mjera i podrška u procesu uspostavljanja standardiziranih uslova rada;
  • Nadzor nad primjenom uspostavljenih kvantitativnih i kvalitativnih kriterija za razvoj karijere jačanjem mehanizama međusobne povezanosti različitih faza karijere u pravosuđu, sa ciljem postizanja efektivnijeg i efikasnijeg pravosuđa;
  • Unaprjeđenje sistema za upravljanje ljudskim resursima u pravosudnom sistemu, naročito u odnosu na izradu kriterija za ocjenjivanje tužilaca;
  • Unošenje, ažuriranje i upravljanje podacima u postojećim bazama podataka te, u koordinaciji sa Odjelom za IKT, učestvovanje u analizi i osmišljavanju aplikativnih rješenja za baze podataka, sistema i procesa neophodnih za podršku rada odjela;
  • Učešće u postupcima srednjoročnog planiranja, godišnjeg programiranja, praćenja i izvještavanja u VSTV-u BiH;
  • Identifikovanje, razvoj i implementacija novih i poboljšanih načina rada za podršku razvoju Sekretarijata VSTV-a BiH i postizanja utvrđenih ciljeva VSTV-a BiH;
  • Obavljanje ostalih aktivnosti proizašlih iz nadležnosti Odjela i drugih zadataka po nalogu direktora Sekretarijata VSTV-a BiH.
  1089 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1