• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Sekretarijat
 • Odjeli Sekretarijata VSTV-a BiH
 • Odjel za imenovanje i napredovanje

  Odjel za imenovanje i napredovanje

  14.12.2020.

  Osnovna zaduženja Odjela za imenovanje i napredovanje:

  • Pružanje savjeta, kontinuirano vođenje analiza i davanje mišljenja o politikama koja se tiču svih dijelova postupka imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija, kao i njihovog karijernog napredovanja;
  • Pružanje stručne podrške u pripremi nacrta odluka iz nadležnosti rada Odjela;
  • Priprema nacrta odgovora na tužbu protiv odluke o imenovanju u upravnom sporom i vanrednim pravnim lijekovima pred Sudom BiH i odgovora na apelaciju podnesenu Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine u vezi odluke o imenovanju
  • Pružanje stručne podrške stalnim komisijama i drugim radnim tijelima unutar VSTV-a BiH iz nadležnosti rada Odjela;
  • Pružanje stručne, tehničke i administrativne podrške u vezi sa svim oblastima imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija u skladu sa propisanim postupcima;
  • Evidencija prijavnih materijala kandidata potrebnih za postupke imenovanja i karijerno napredovanje u pravosudnoj službi;
  • Vođenje evidencija o statusu osoba imenovanih na poziciju sudija, tužilaca i stručnih saradnika;
  • Vođenje službene evidencije u vezi pokrenutih sudskih postupaka u oblasti imenovanja i s tim u vezi praćenje sudske prakse;
  • Unošenje, ažuriranje i obrada podataka u postojećim bazama podataka, te u koordinaciji sa Odjelom za IKT, učestvovanje u analizi i osmišljavanju aplikativnih rješenja za baze podataka, sistema i procesa neophodnih za podršku rada odjela;
  • Učešće u postupcima srednjoročnog planiranja, godišnjeg programiranja, praćenja i izvještavanja u VSTV-u BiH;
  • Identifikovanje, razvoj i implementacija novih i poboljšanih načina rada za podršku razvoju Sekretarijata VSTV-a BiH i postizanja utvrđenih ciljeva VSTV-a BiH;
  • Obavljanje ostalih aktivnosti proizašlih iz nadležnosti Odjela i drugih zadataka po nalogu direktora Sekretarijata VSTV-a BiH.
  2226 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1