• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Sekretarijat
 • Odjeli Sekretarijata VSTV-a BiH
 • Odjel za pravosudnu analitiku i izvještavanje

  Odjel za pravosudnu analitiku i izvještavanje

  Osnovna zaduženja Odjela za pravosudnu analitiku i izvještavanje:

  • Definisanje relevantnih statističkih izvještaja o radu sudova i tužilaštava i predlaganje odgovarajućim stalnim komisijama i radnim grupama u VSTV-u BiH potrebnih novih izvještaja i izmjena i dopuna postojećih izvještaja u CMS/TCMS sistemu;
  • Pružanje stručne podrške stalnim komisijama i drugim radnim tijelima unutar VSTV-a BiH iz nadležnosti rada sudova;
  • Praćenje i analiza statističkih pokazatelja o radu pravosudnih institucija i izrada redovnih izvještaja i analiza za stalne komisije, radna tijela i VSTV-a BiH na osnovu podataka iz CMS/TCMS;
  • Predlaganje mjera i standardiziranje postupanja koje vode boljim praksama u pogledu izvještavanja i upravljanja u pravosudnim institucijama;
  • Praćenje i istraživanje po statističkim uzorcima (predmeti, učesnici u postupcima, nosioci pravosudnih funkcija, opća javnost i sl.) i predlaganje mjera za unaprjeđenje rada sudova i tužilaštava;
  • Pružanje podrške u nadzoru nad primjenom sistema normiranja i evaluacije nosilaca pravosudnih funkcija;
  • Definisanje izvještaja u CMS/TCMS-u i prikupljanje podataka za potrebe izvještavanja prema zahtjevima domaćih institucija, međunarodnih organizacija (Evropska komisija, CEPEJ, UNODC itd.), nevladinih organizacija, medijskih kuća, građana itd.);
  • Prikupljanje i analiza podataka o radu pravosudnih institucija iz djelokruga odjela, koji nisu dostupni u CMS/TCMS sistemu;
  • Unošenje, ažuriranje i upravljanje podacima u postojećim bazama podataka te, u koordinaciji sa Odjelom za IKT, učestvovanje u analizi i osmišljavanju aplikativnih rješenja za baze podataka, sistema i procesa neophodnih za podršku rada odjela;
  • Učešće u postupcima srednjoročnog planiranja, godišnjeg programiranja, praćenja i izvještavanja u VSTV-u BiH;
  • Identifikovanje, razvoj i implementacija novih i poboljšanih načina rada za podršku razvoju Sekretarijata VSTV-a BiH i postizanje utvrđenih ciljeva VSTV-a BiH;
  • Obavljanje ostalih aktivnosti proizašlih iz nadležnosti Odjela i drugih zadataka po nalogu direktora Sekretarijata VSTV-a BiH.
  4296 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1