• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Kadrovska struktura

  Sekretarijat ima uposlenike koji mu omogućavaju efikasno obavljanje zadataka u skladu sa zakonom. Državne službenike u Sekretarijatu imenuje i razrješava komisija u čijem sastavu je član Vijeća kojeg Vijeće izabere, direktor i zamjenik direktora, u skladu sa odredbama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine. Uposlenike Sekretarijata koji nemaju status državnih službenika imenuje i razrješava komisija u čijem sastavu je član Vijeća kojeg Vijeće izabere, direktor i zamjenik direktora u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine iz oblasti radnih odnosa.

  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđene su 142 pozicije, od kojih su trenutno popunjene 83 pozicije. Proces zapošljavanja usklađen je sa budžetskim mogućnostima odnosno odlukama nadležnih tijela kojima se ograničava rast broja zaposlenih lica u državnim institucijama, iako potrebe prevazilaze trenutni broj zaposlenih. Imajući u vidu obim i kompleksnost poslova, upravo je nedovoljna kadrovska popunjenost jedan od najvećih izazova sa kojima se Sekretarijat suočava u obavljanju svojih funkcija.

  4638 PREGLEDA
  Prateći dokumenti
 • Kadrovska struktura
  • 1 - 1 / 1
  • 1