• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Sekretarijat
 • Uprava
 • Zamjenik direktora

  Zamjenik direktora Sekretarijata VSTV-a BiH

  Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), na sjednici održanoj 17.4.2014. godine, imenovalo je Hajru Poškovića na dužnost zamjenika direktora Sekretarijata VSTV-a BiH.

  Hajro Pošković je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom. Osnovno i srednje obrazovanje završio je u Mostaru gdje je i diplomirao na Pravnom fakultetu. Zvanje magistra pravnih nauka je stekao nakon završenog postdiplomskog studija iz oblasti Evropskih integracija.

  Većinu radnog vijeka je proveo na mjestu pravnog savjetnika u Misiji OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Kao pravni savjetnik u OSCE Misiji u Bosni i Hercegovini gospodin Pošković je bio angažiran na polju zaštite ljudskih prava građana Bosne i Hercegovine. U periodu od 1998. do 2003. je učestvovao u izradi i provedbi propisa koji su regulisali povrat imovine raseljenih i izbjeglih lica. Nakon toga je radio kao pravni savjetnik specijalnog izaslanika Visokog predstavnika u BiH na izradi i donošenju Statuta grada Mostara.

  Pored angažmana na implementaciji Aneksa VII Dejtonskog sporazuma, gospodin Pošković je bio uključen u promovisanje prava socijalno ugroženih kategorija stanovništva te je učestvovao u izradi i monitoringu primjene zakona iz sfere socijalne zaštite građana BiH.

  U saradnji sa VSTV-om BiH i nadležnim ministarstvima, od 2011. učestvuje u planiranju i realizaciji projekta izmjena i dopuna zakona o parničnom postupku. U saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava pokrenuo je postupak izmjena i dopuna procesnih odredaba Zakona o zabrani diskriminacije.

  Kao predavač u Centrima za edukaciju sudija i tužilaca radi na promociji Zakona o zabrani diskriminacije od 2011 godine. Gospodin Pošković je učestvovao u izradi brojnih publikacija objavljenih od strane OSCE Misije u BiH. Učestvovao je i na mnogobrojnim domaćim i internacionalnim stručnim seminarima i savjetovanjima iz oblasti ljudskih prava i građanskih sloboda.

  5059 PREGLEDA
  Hajro Pošković, zamjenik direktora Sekretarijata VSTV-a BiH
  • 1 - 1 / 1
  • 1