• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Osnovne informacije

  Sekretarijat Vijeća uspostavljen je preuzimanjem 30 zaposlenih i aktive bivše OHR-ove Nezavisne pravosudne komisije (IJC) u junu 2004. godine. Na ovim osnovama Sekretarijat se dalje institucionalno razvijao i jačao, pružajući podršku Vijeću u svim segmentima utvrđenim zakonom, i to:

  • imenovanja nosilaca pravosudnih dužnosti,
  • disciplinska odgovornost sudija i tužilaca,
  • priprema sjednica Vijeća i izvršenje odluka,
  • edukacija sudija i tužilaca,
  • pravosudna uprava i statistika,
  • informaciona i komunikacijska tehnologija,
  • budžeti pravosudnih institucija,
  • projekti reforme pravosuđa.

  Sekretarijat Vijeća ima direktora i zamjenika direktora, koji su odgovorni Vijeću. Direktora i zamjenika direktora imenuje i razrješava Vijeće u skladu sa odredbama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine. Mandat direktora i mandat zamjenika direktora ograničen je na period od četiri godine. Mandat direktora i zamjenika direktora može se produžavati svake četiri godine.

  Direktor je odgovoran za sveukupno obavljanje stručnih, finansijskih i administrativnih poslova Sekretarijata, za izvršenje budžeta kojeg usvaja Vijeće, kao i za ostale poslove o kojima odluči Vijeće.

  Zamjenik direktora je odgovoran za nadzor nad pripremom sjednica Vijeća i nadzor nad izvršenjem odluka Vijeća, kao i za ostale poslove o kojima odluči Vijeće. Zamjenik direktora zamjenjuje direktora u njegovom odsustvu.

  8586 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1