• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Svrha informatizacije

  Uspostava jedinstvenog informaciono-komunikacionog sistema koji bi osigurao podršku efikasnom ostvarivanju pravde za sve građane u BiH nametnula se kao odgovor na probleme s kojima su se pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini suočile početkom 20. stoljeća, kada je informaciona tehnologija već postala dijelom svakodnevnice građana Evrope i BiH. U skladu sa svojim nadležnostima za vođenje, koordiniranje i nadgledanje primjene informacionih tehnologija u sudovima i tužilaštvima, VSTV BiH je od osnivanja do danas istrajno i sistematski radio na razvoju i unapređenju pravosudnog informacionog sistema, čime se osigurava ujednačena primjena informacionih tehnologija u svakodnevnom radu u sudovima i tužilaštvima širom Bosne i Hercegovine.

  Proces informatizacije u pravosuđu primarno je motiviran unapređenjem efkasnosti i osiguravanjem jednakog pristupa pravdi za sve građane. Cijeneći važnost osiguravanja pravovremenog i adekvatnog informiranja građana o radu pravosuđa, VSTV BiH je 2007. godine pokrenuo proces razvoja web-portala pravosuđa Bosne i Hercegovine. Kako bi portal pravosuđa i web-stranice pravosudnih institucija približili i prilagodili potrebama građana i korisnika sudskih usluga, tokom prethodnih godina razvijen je niz funkcionalnosti portala:

  • Interaktivna mapa o radu sudova u BiH
  • Online pristup sudskim predmetima
  • "E-sud" - Mobilna aplikacija za pristup sudskim predmetima
  • Raspored suđenja
  • Kalkulator sudskih taksi
  • Kalkulator troškova sudskih postupaka
  • Uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka
  • Adresar pravosudnih institucija
  • Adresar sudskih vještaka i tumača
  • Adresar advokata
  • Registri poslovnih subjekata u BiH

  Sve aktivnosti imaju za cilj unaprijediti rad pravosuđa, osigurati bolje i kvalitetnije elektronske komunikacije s pravosuđem.

  7972 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1