Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Javni poziv organizacijama civilnog društva s iskustvom u radu na zaštiti prava ranjivih grupa u kontaktu sa sudom

mailprint fav manja slovaveća slova

15.05.2017.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) poziva zainteresovane organizacije civilnog društva (OCD) da izraze svoje interesovanje za učešće na inicijalnom sastanku u vezi implementacije aktivnosti projekta „Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza“ (Projekat ICEA) kojeg finansira Vlada Švedske.

Sastanak će se održati 31. maja 2017. godine u prostorijama VSTV-a BiH,
s početkom u 10:00 sati.

Jedna od komponenti Projekta ICEA podrazumijeva unapređenje položaja ranjivih grupa u kontaktu sa sudovima i uspostavljanje modela sudova po mjeri korisnika („user friendly court“).

Iako sudovi u BiH imaju propisane i ustaljene obrasce postupanja prema korisnicima sudova, postavlja se pitanje koliko takve prakse uvažavaju potrebe pojedinih ranjivih grupa u našem društvu. U tom pogledu, Projekat ICEA ima namjeru sagledati ulogu savremenih sudova: kako osigurati pravilan tretman pripadnika ranjivih grupa, tako da svi dobiju razumljivu informaciju, pravilnu uputu i odgovarajuću pomoć u ostvarivanju svojih prava?

Sastanak se organizuje u svrhu iniciranja dijaloga s OCD i identificiranja ključnih pitanja u pogledu zaštite prava ranjivih grupa u kontaktu sa sudovima. Na sastanku je planirana prezentacija aktivnosti Projekta ICEA, kao i okvirnih područja eventualne saradnje koja su do sada planirana projektnim prijedlogom. Nakon uvodne prezentacije, predstavnici OCD će imati priliku da u diskusiji iznesu svoje prijedloge za intervenciju Projekta ICEA u ovoj oblasti odnosno prezentiraju dosadašnja iskustva i potrebe iz pozicije zaštite interesa pripadnika ranjivih grupa.

Teme sastanka su:

  • Uvodna prezentacija projektnih aktivnosti;
  • Iskustva i preporuke OCD:

     a)   Sudska praksa i položaj ranjivih grupa u sistemu građanskog i krivičnog pravosuđa;
     b)   Izvještavanje o sudskim predmetima od posebnog značaja za ranjive  grupe i
     c)   Edukacija i uspostavljanje modela suda po mjeri korisnika u ciljnim sudovima.

Dnevni red je dostupan za preuzimanje kao prilog pozivu objavljenom na web stranicama: https://www.pravosudje.ba i https://vstv.pravosudje.ba.

Molimo Vas da, najkasnije do 24. maja 2017. godine, potvrdite Vaše učešće na sastanku. Za potvrdu učešća, kao i sve dodatne informacije, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-mail adrese: nina.radosavljevic@pravosudje.ba ili na broj telefona: 033 704 609.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Dnevni red