Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Međusobnim dogovorom stranaka pred sudovima u BiH zaključeno 697 sudske nagodbe u okviru „Sedmica sudske nagodbe“

mailprint fav manja slovaveća slova

15.05.2017.

Građani sve više prihvataju ovaj način rješavanja sporova

Međusobnim dogovorom stranaka pred prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH zaključeno ukupno 697 sudskih nagodbi u okviru „Sedmica sudske nagodbe“ koje su održane u periodu 17.- 28. april 2017. godine. Najviše sudskih nagodbi je sklopljeno u Općinskom sudu u Tuzli (94), Osnovnom sudu u Banja Luci (78) i Osnovnom sudu u Gradišci (68).

Rezultati su pokazali da su za zaključenje sudske nagodbe bili najpogodniji predmeti koji se odnose na sporove nastale iz privrednih, ugovornih, radnih odnosa, te imovinsko-pravni sporovi nastali iz porodičnih odnosa, pri čemu treba izdvojiti predmete male vrijednosti i komunalne predmete.

Najveći broj sudskih nagodbi zaključile su sudije: Haris Beganović, Osnovni sud u Gradišci (41), Damir Dautović, Općinski sud u Tuzli (18) i Zlatna Martinović, Osnovni sud u Bijeljini (18).

Do 30.4.2017. godine ukupno je zaključeno 2884 sudske nagodbe što predstavlja pozitivan rast obzirom da je u istom periodu prošle godine zaključeno 2530 sudske nagodbe. 

Imajući u vidu da je sudska nagodba jedan je od manje korištenih načina rješavanja sporova u sudskoj praksi BiH, VSTV BiH izražava zadovoljstvo ostvarenim rezultatima koji pokazuju da građani sve više prihvataju ovaj način rješavanja sporova koji je brži i efikasniji, a same stranke su zadovoljnije na ishod spora i uslugom suda. Također VSTV BiH je zadovoljan što i sudovi pokazuju spremnost da mijenjaju svoj pristup u radu i unapređuju efikasnost pravosuđa i sudskih postupaka smanjujući broj neriješenih predmeta i pružaju bolju uslugu građanima. Pozitivan uticaj organizovanja „Sedmica sudske nagodbe VSTV BiH vidi i u tome što su ovaj put i pravne službe javno-komunalnih preduzeća u BiH iskoristile priliku i pozivale svoje korisnike protiv kojih pokrenut sudski postupak, da svoj spor riješe brže, ekonomičnije i mirnim putem.

VSTV BiH će, u saradnji sa sudovima, nastaviti sa promocijom mirnih načina rješavanja sporova i kontinuirano provoditi mjere koje utiču na efikasno procesuiranje predmeta što je u skladu sa preporukama Evropske komisije iznesenim u okviru Strukturalnog dijaloga o pravosuđu između BiH i EU i mjerama predviđenim u Strategiji za reformu sektora pravde u BiH.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 594 ili mobilni telefon 061 131 785.


- KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh