Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Aktuelne teme i izazovi u radu sudija i tužilaca u radu na rješavanju predmeta ratnih zločina

mailprint fav manja slovaveća slova

19.05.2017.

Jednodnevna radionica „Rješavanje predmeta ratnih zločina“ održana je jučer na Vlašiću. Radionicu je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u okviru projekta „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacijskog i informacijskog sistema“ kojeg finansira Evropska unija iz programa IPA 2013.

Imajući u vidu uspješnu realizaciju prethodne radionice i iskazani interes učesnika za ovu temu svrha današnje radionice bila je diskusija o aktuelnim temama i izazovima u radu sudija i tužilaca na rješavanju predmeta ratnih zločina. Razgovaralo se o upravljanju postupkom u predmetima ratnih zločina odnosno statusnoj konferenciji, prednostima i nedostacima i primjeni ovog instituta o praksi te o zaštićenim svjedocima u predmetima ratnih zločina.

Uvodnim obraćanjima radionicu je otvorila Violanda Šubarić, članica VSTV-a BiH i sudija Vrhovnog suda Republike Srpske.                    

Gđa. Šubarić je tom prilikom istakla da VSTV BiH uz snažnu podršku Evropske unije preduzima različite aktivnosti na implementaciji mjera predviđenih Državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina i preporuka Strukturalnog dijaloga o pravosuđu između Evropske unije i BiH, s ciljem stvaranja uslova za efikasno i kvalitetno rješavanje ovih predmeta. Navela  je da je i ova radionica dio saradnje Evropske unije i VSTV-a BiH i prilika da se sudije i tužioci sastanu i razgovaraju o aktuelnim temama i izazovima u radu na predmetima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini.

Izlagači na ovoj radionici su bili Minka Kreho, sudija Suda BiH, Malik Hadžiomeragić, sudija  Vrhovnog suda FBiH, Iljo Klajić, sudija Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH, Gordana Tadić, v.d. glavni tužilac Tužilaštva BiH, Munib Halilović, tužilac Federalnog tužilaštva FBiH i Branko Mitrović, tužilac Republičkog tužilaštva RS dok su učesnici bili sudije i tužioci koji postupaju u predmetima ratnih zločina.

Na radionici su usvojeni sljedeći zaključci u vezi procesuiranja predmeta ratnih zločina:

  1. Preporučuje se svim sudovima da aktivnije koriste institut predraspravnog ročišta (statusna konferencija) s ciljem efikasnijeg i bržeg rješavanja predmeta ratnih zločina i drugih složenih predmeta
  2. Potrebno je pojačati edukacije sudija na kantonalnim/okružnim sudovima za procesuiranje predmeta ratnih zločina
  3. Konstatuje se da je potrebno da se izmjenama i dopunama državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina izvrši izmjene kriterijuma koji će omogućiti proslijeđivanje većeg broja manje složenih predmeta na kantonalne/okružne nivoe kako bi Sud BiH i Tužilaštvo BiH procesuirali najsloženije predmete, a sve s ciljem osiguranja bržeg i efikasnijeg procesuiranja predmeta ratnih zločina
  4. Preporučuje se Tužilaštvu BiH inteziviranje prenosa predmeta ratnih zločina u toku prijave i istrage na kantonalna/okružna tužilaštva i to prije postupka ispitivanja osumnjičenog


Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefon 033 707 570.

-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

1952017_Radionica_1.JPG

1952017_Radionica_3.JPG

1952017_Radionica_4.JPG

Ostale fotografije