Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

VSTS BiH se pridružilo svjetskoj kampanji “16 dana” i obilježilo međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

27.11.2018.

(Sarajevo, 27. novembar 2018.)- Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine (VSTS BiH) se pridružilo ovogodišnjoj svjetskoj kampanji “16 dana” i obilježilo međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Tom prilikom, Milan Tegeltija predsjednik VSTS-a BiH je podsjetio da se današnja sjednica Savjeta održava u periodu kada se u svijetu i u BiH odvija kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ koju obilježava 1.700 organizacija u preko 100 država svijeta. Kampanja počinje 25. novembra - Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra - Međunarodnim danom ljudskih prava čime se ističe da je nasilje nad ženama kršenje temeljnih ljudskih prava.

U kontekstu promocije aktivizma, predsjednik Tegeltija je naglasio: “Upravo iz ovih razloga želio bih iskoristiti priliku i podsjetim javnost i pravosudnu zajednicu da Savjet podržava borbu protiv svih oblika rodno zasnovanog nasilja koje se svakodnevno dešava uključujući nasilje u porodici, silovanje i seksualno uznemiravanje te osuđuje kršenje osnovnih ljudskih prava koja su priznata ustavom i zakonom. Nasilje nad ženama je prepoznato kao globalni problem o kojem se provode brojna istraživanja, a značajni napori se ulažu u prevenciju. Smatram da je rodno zasnovano nasilje neprihvatljivo, te da o ovom problemu treba javno govoriti, kao i da je krucijalan preduslov za konačno rješavanje ovog problema međusobna saradnja svih relevantnih aktera, kako nadležnih državnih institucija, tako i relevantnih organizacija civilnog društva, ali i primjena međunarodnih dokumenta, koje je BiH ratificirala i koji, kao takvi, imaju prioritet u primjeni u odnosu na domaće zakonodavstvo.“

Posljednjih godina VSTS BiH ulaže značajne napore te u okviru Projekta „Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza“, kojeg finansira Vlada Švedske, provodi aktivnosti usmjerene ka unapređenju rodne ravnopravnosti u pravosuđu i pružanju podrške u ostvarenju prava ranjivih grupa, uključujući žene žrtve nasilja, u kontaktu sa pravosuđem.

Obzirom na nadležnosti i ulogu u pravosuđu BiH, Savjet može dati značajan doprinos unapređenju položaja žena žrtava nasilja u kontaktu sa pravosuđem te se na taj način pridružiti naporima drugih institucija i organizacija civilnog društva u osiguravanju života bez nasilja i diskriminacije. 

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefon 033 707 570.

-KRAJ-


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh