Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Podrška tužilaštvima u BiH – značajan progres u procesuiranju predmeta privrednog kriminala, organizovanog kriminala i korupcije

15.10.2020.

(Sarajevo, 15.10.2020.) - Imajući u vidu značaj proaktivnih finansijskih istraga u predmetima privrednog kriminala i srodnim krivičnim djelima, jedanaest ekonomskih stručnjaka je angažovano od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u deset bh. tužilaštava da pruže podršku tužiocima u sprovođenju istraga u predmetima privrednog kriminala, organizovanog kriminala i korupcije, s posebnim naglaskom na finansijske istrage.

Finansijska istraga je analiza porijekla novca, njegovog kretanja i upotrebe.

Ova aktivnost je u potpunosti finansirana iz projekata „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“ kojeg finansira Evropska unija, kao dio dugogodišnje kontinuirane podrške Evropske unije vladavini prava u BiH, koja je srž procesa pristupanja EU i reforme pravosuđa u BiH. Angažman ekonomskih stručnjaka ima za cilj da olakša proaktivni pristup istragama i prikupljanju dokaza, uključujući predlaganje oduzimanja imovine u ranoj fazi istrage.

Ekonomski stručnjaci su primarno angažovani da rade na najtežim predmetima privrednog kriminala i srodnim krivičnim dijelima kao što su prevare u javnim nabavkama, zloupotreba ovlasti, poreske utaje, manipulacije tržištem kapitala i berzama i sl.

                               

Zajednički sastanak ekonomskih stručnjaka

Ciljana tužilaštva su istakla izuzetnu važnost finansijske podrška Evropske unije kroz angažman ekonomskih stručnjaka, čiji je rad doprinijeo ubrzanom prikupljanju dokaza, poboljšanju kvalitete optužnica, rješavanju starih predmeta, boljoj komunikaciji sa sudskim vještacima i agencijama za sprovođenje zakona te boljoj efikasnosti u unakrsnom ispitivanju i provođenju finansijskih istraga.

Od januara 2019. pa sve do avgusta 2020. godine ekonomski stručnjaci su radili na analizi ukupno 436 predmeta od kojih je 29 zahtijevalo finansijsku istragu.

Analiza statističkih podataka za period od januara do septembra 2020. godine u odnosu na isti period prošle godine je pokazala da je u predmetima privrednog kriminala, organizovanog kriminala i korupcije došlo do povećanja broja podignutih optužnica za 7 % (ili 26 predmeta), broja potvrđenih optužnica za 4 % (ili za 16 predmeta ) kao i broja finansijskih istraga u radu sa 54 na 100 predmeta.

Ekonomski stručnjaci trenutno rade na pripremi „Priručnika za efikasnije procesuiranje predmeta privrednog kriminala, organizovanog kriminala i korupcije“, koji će se fokusirati na tok finansijskih istraga iz perspektive tužioca.

Za više informacija molimo da se obratite: Dalili Hadžić, Službenici za promociju IPA potpore pravosuđu BiH na telefon 033 704 601.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh