Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Nastavak održavanja zajedničkih radionica tužilaštava i ovlaštenih službenih lica na temu „Unapređenje kvaliteta izvještaja o počinjenom krivičnom djelu“

U okviru aktivnosti Projekta Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“, 21. i 22.6.2017. godine održane su zajedničke radionice tužilaštava i ovlaštenih službenih lica u Širokom Brijegu i Livnu

26.06.2017.

Potpisivanje Memoranduma između VSTV-a BiH i Misije OSCE-a u BiH

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) Milan Tegeltija i šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, ambasador Jonathan Moore potpisali su danas Memorandum o razumijevanju kojim se formalizira saradnja u vezi sa aktivnostima koje provodi Misija OSCE-a u BiH u okviru praćenja krivičnih predmeta korupcije

22.06.2017.

Potpisan Memoranduma o razumijevanju između VSTV-a BiH i Visokog pravosudnog vijeća Italije 20.06.2017.

Građanima u BiH treba nezavisno i odgovorno pravosuđe 19.06.2017.

Transparentnost na djelu- Javnosti dostupne informacije o radu sudova 19.06.2017.

Uručena zahvalnica VSTV-u BiH za doprinos naučnom razvoju iz specijalističkih oblasti prava 16.06.2017.

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija 15.06.2017.

Nacrt Srednjoročnog plana rada VSTV BiH za razdoblje 2018. – 2020. godine 14.06.2017.

Sastanak korisnika projekta "Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“ 13.06.2017.

VSTV BiH prezentirao mogućnosti pristupa pravosuđu putem interneta 12.06.2017.

više

HJPC info&documents in English
Podrška pravosuđu u BiH
Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa
USAID-ov Projekat pravosuđa u BiH JUSTICE projekat
Kvalifikaciono testiranje i pregled rang listi
Pravosudni Informacioni sistem u službi građana
Interaktivna mapa o radu sudova u BiH
Imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija
Video-konferencijski sistem u pravosuđu BiH
Indeks efektivnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine (IEP BiH)
  • 1
  • 2
  • 3
Web servisi

Adrese, telefoni, internet adrese. Mogućnost pretrage.

Adresar pravosudnih institucija

Web servisi

Dostupno više od 10.000 odluka. Pristupite najvećoj bazi sudskih odluka u BiH.

Sudska praksa u BiH

Web servisi

U bilo koje vrijeme, sa bilo kojeg mjesta

Pristup sudskim predmetima putem Interneta

Sedmice sudske nagodbe
Zaštita svjedoka