Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Ostali dokumenti

   1 - 20 / 58  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
22.01.2021.

USAID-ov Projekat pravosuđe protiv korupcije

22.05.2020.

Podrška Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine – Faza 2

03.04.2020.

Inicijativa za dopune Zakona o krivičnom postupku u cilju omogućavanja ,,on-line" suđenja

20.09.2019.

Priručnik za vođenje disciplinskog postupka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća

11.03.2019.

Priručnik za primjenu kodeksa sudijske etike i kodeksa tužilačke etike

03.12.2018.

Odluka o izmjeni smjernica za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu

03.12.2018.

Smjernice za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu

19.05.2018.

Akcioni plan za borbu protiv korupcije 2018-2019

28.02.2018.

Program realizacije preporuka Ureda za reviziju za 2016. godinu

15.12.2017.

Akcioni plan za provedbu odluka Ustavnog suda BiH

25.05.2017.

PROJEKAT PODRŠKE MONITORINGU I EVALUACIJI (MEASURE-BIH)

24.05.2017.

Prezentacije sa XIII Konferencije glavnih tužilaca u Bosni i Hercegovini

18.07.2016.

Smjernice za izradu i provođenje plana integriteta u pravosudnim institucijama u BiH

18.07.2016.

Smjernice za sprječavanje sukoba interesa u pravosuđu BiH

19.02.2016.

Memorandum „Nošenje vjerskih obilježja u pravosudnim institucijama - Analiza“

02.12.2015.

Konferencija Jahorina - Radna grupa IV

02.12.2015.

Konferencija Jahorina - Radna grupa III

02.12.2015.

Konferencija Jahorina - Radna grupa II

02.12.2015.

Konferencija Jahorina - Radna grupa I

28.09.2015.

Akcioni plan VSTV-a BiH za period 2015. - 2016. godina

   1 - 20 / 58  >