Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa

   1 - 15 / 110  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti

Osnovne informacije

Kontakt

Publikacije

24.02.2021.

U Tužiteljstvu BiH održan sastanak strateškog foruma glavnih tužitelja i direktora policije sa razine Bosna i Hercegovine, oba eniteta i Brčko Distrikta BiH

23.02.2021.

Informativni video o aktivnostima i rezultatima rada Stalne komisije za efikasnost i kvalitet tužilaštava koja djeluje u okviru Visokog sudskog i tužilačkog savjeta

23.02.2021.

Projekat „ Podrška pravosuđu u BiH- Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ II faza

23.02.2021.

Saradnja tužilaštava i policijskih tijela

23.02.2021.

Unaprijeđenje efikasnosti rada tužilaštva

01.10.2020.

Anketa za građane o radu tužilaštva u BiH

28.05.2020.

Održana edukacija „Zakonitost dokaza“ putem Cisco Webex komunikacijske platforme

18.05.2020.

Danas je održan 18. sastanak rukovodilaca tužilaštava i policijskih tijela na strateškom nivou

13.03.2020.

U tužiteljstvu BiH potpisan sporazum o uspostavi koordinacionog tjela glavnih tužitelja BiH, entiteta i Brčko distrikta

17.12.2019.

U Banjoj Luci je danas održan 17. sastanak rukovodilaca tužilaštava i policijskih tijela na strateškom nivou

10.12.2019.

Uspješno okončana multi-institucionalna obuka usmjerena na suzbijanje korupcije

29.10.2019.

Stalna komisija za efikasnost tužilaštava i gl. tužioci rade na implementaciji Peer Review preporuka EU iz oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući pranje novca

   1 - 15 / 110  >