Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNJENA MJESTA

13.06.2019.

Obavijest: Konkurs je oglašen u dnevnim novinama 13.06.2019. i ostaje otvoren do 28.06.2019.

Broj: 04-07-3-1047-1/2019
Datum:13.06.2019. godine

U skladu sa članom 17. stav 1. tačka. 1, i 2.  Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/04,  93/05, 48/07 i 15/08 u daljem tekstu:„ Zakon o VSTS BiH“), VSTV Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu “Vijeće”) objavljuje:  

JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNJENA MJESTA

Rukovodne pozicije:
1. Predsjednik suda, Osnovni sud u Šamcu
2. Predsjednik suda, Osnovni sud u Foči

Sudije/Tužioci
3. Jedan (1) tužilac Tužilaštva BiH 
4. Četiri (4) tužioca, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo 
5. Jedan (1) sudija, Sud BiH
6. Jedan (1) sudija, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine 
7. Dvoje (2) sudija, Kantonalni sud Kantona Sarajevo
8. Jedan (1) sudija, Općinski sud Sarajevo
9. Jedan (1) sudija, Općinski sud u Čapljini
10. Četiri (4) sudije, Osnovni sud u Šamcu
11. Jedan (1) tužilac, Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona 

Dodatne sudije: 
12. Jedan (1) dodatni sudija, Osnovni sud u Tesliću

Poništava se dio Javnog konkursa, broj: 04-07-3-627-1/2019 od 11.02.2019. godine, pozicija: 
 „Jedan (1) dodatni sudija, Općinski sud u Velikoj Kladuši”

Shodno odredbama člana 34. stav 1. tačka g) Poslovnika VSTV-a BiH postoji potreba za imenovanjem sudija u 
Vrhovni sud FBiH – krivični referat
Kantonalni sud Kantona Sarajevo – građanski i krivični referat,

MOLIMO KANDIDATE DA POPUNE NOVI OBRAZAC KOJI SE NALAZI NA WEB STRANICI VSTV-a. SVAKA PRIJAVA KOJA BUDE DOSTAVLJENA NA STAROM OBRASCU ĆE BITI ODBAČENA KAO NEUREDNA.


OSNOVNI USLOVI

Podnosilac prijave na konkurs treba ispunjavati osnovne uslove propisane članom 21. Zakona o VSTV BiH:
 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • Da je intelektualno i fizički sposoban da obavlja sudijsku ili tužilačku dužnost;
 • Da ima diplomu pravnog fakulteta iz Bosne i Hercegovine ili Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili nekog drugog pravnog fakulteta, pod uslovom da je diploma koju je izdao taj pravni fakultet nostrifikovana u skladu sa zakonom;
 • Da ima položen pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji ili u nekoj drugoj državi, uz uslov da je uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu priznato u Bosni i Hercegovini.

POSEBNI USLOVI

Pored osnovnih uslova, prijavljeni kandidati moraju zadovoljiti i posebne uslove koji se odnose na radno iskustvo shodno odgovarajućim odredbama Zakona o VSTV BiH.
Kandidati za dodatne sudije moraju ispunjavati profesionalne uslove za sudije onog suda u koji se imenuju.

Prilikom procjene kvalifikacija za raspisane pozicije, Vijeće uzima u obzir sljedeće kriterije:
 • Stručno znanje, radno iskustvo i radni rezultati;
 • Sposobnost pokazana kroz objavljivanje naučnih radova i druge aktivnosti u struci;
 • Stručna sposobnost zasnovana na dosadašnjim rezultatima u karijeri, uključujući i sudjelovanje u organizovanim oblicima usavršavanja;
 • Radna sposobnost i sposobnost analiziranja pravnih problema;
 • Sposobnost da nepristrasno, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obavlja dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje;
 • Komunikativnost;
 • Odnosi sa radnim kolegama, ponašanje van posla, profesionalna nepristrasnost i ugled;
 • Iskustvo i stručna sprema  za rukovodeće poslove, za mjesto predsjednika suda, glavnog tužioca i zamjenika glavnog tužioca.

NAPOMENA: U skladu sa članom 54b. stav (3) Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15, 93/16, 48/17, 88/17 i 41/18) , a u vezi sa članom 28. stav (2) Zakona o VSTS-u BiH za poziciju predsjednika suda može se prijaviti samo kandidat koji je sudija tog suda. 

Kandidati koji se nalaze na nekoj od pravosudnih pozicija dužni su samo dostaviti popunjen prijavni obrazac koji se nalazi na web stranici VSTV BiH.

Svi ostali kandidati, uz popunjen prijavni obrazac, obavezni su dostaviti kopije diploma i uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, dokaz o potrebnom radnom iskustvu kao i uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju) ne starije od šest mjeseci.
Molimo kandidate da uz prijavni obrazac ne dostavljaju dodatni materijal koji nije tražen konkursom.

Kopija radne knjižice ne predstavlja relevantan dokaz o potrebnom radnom iskustvu.
Kandidati koji su u obavezi polagati kvalifikacioni, odnosno pismeni test, shodno odredbama Pravilnika o kvalifikacionom i pismenom testiranju kandidata za pozicije nosilaca pravosudnih funkcija u pravosuđu Bosne i Hercegovine, više informacija o postupku testiranja mogu pronaći na web stranici https://vstv.pravosudje.ba/ 

Kandidati koji budu pozvani na razgovor, dužni su predočiti komisiji za obavljanje razgovora original diplomu i uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

Kandidati koji budu izabrani na neku od pozicija, prije polaganja svečane zakletve, dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak.
Osobe koje su zainteresovane da se prijave na neku od oglašenih pozicija, prijavni obrazac mogu preuzeti na web stranici https://vstv.pravosudje.ba/ 

Prijava se podnosi na adresu: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, ulica Kraljice Jelene br. 88, 71000 Sarajevo. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama

Neblagovremene i nepotpune prijave, odnosno prijave podnesene na neodgovarajućem obrascu, neće se uzeti u razmatranje.

Molimo kandidate da nas ne kontaktiraju putem telefona i da koriste iključivo prijavni obrazac objavljen na web stranici Vijeća.

Nijedna prijava neće se izuzeti iz razmatranja isključivo na osnovu spola, rase, boje kože kandidata, na temelju njegovog jezika, vjeroispovijesti, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnom manjinom, te na osnovu imovinskog statusa kandidata ili njegovog statusa po rođenju.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Hrvatskom, Српском (ћирилица).

Povratak na vrh