Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Informacija o ponavljanju konkursa za dva suca Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH

12.05.2021.

Informacija o ponavljanju konkursa u skladu sa odredbama člana 62a. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15, 93/16, 48/17, 88/17, 41/18, 64/18, 12/21 i 26/21).

Vijeće je objavilo javni konkurs za upražnjena mjesta, broj: 04-07-3-454-2/2020 od 14.02.2020. godine za dvoje (2) redovnih sudija Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH sa iskustvom u radu na građanskom referatu.

Nakon provedene konkursne procedure, Vijeće je na sjednici održanoj 14. i 15. aprila 2021. godine donijelo odluku da se ponovi konkurs za dvije (2) pozicije sudije Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH iz razloga što na rang listi nije bilo kandidata odgovarajućeg radnog iskustva, kao i zbog činjenice što određeni broj kandidata nije ostvario minimalan uspjeh koji je potreban za imenovanje.   


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh