Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Dokumentarac "KORUPCIJA" - Građani se trebaju ohrabriti na borbu protiv korupcije

07.05.2015.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je (VSTV BiH), u okviru Projekta jačanja tužilačkih kapaciteta, realiziralo produkciju dokumentarnog filma o korupciji kao gorućem problemu bosanskohercegovačkog društva. Realizacijom filma „Korupcija“ građanima se želi približiti koncept ove vrste krivičnih dijela, važnost blagovremenog prijavljivanja korupcije, načini dokazivanja i mehanizmi borbe protiv korupcije. 

Vjerujemo da ćemo putem bolje informisanosti o društvenim, moralnim i pravnim aspektima ove "rak rane" našeg društva, ohrabriti i potaknuti građane da policijskim agencijama i tužilaštvima prijavljuju korupciju i tako doprinesu sveukupnom napretku našeg društva. 

Sa svoje strane, VSTV BiH će putem svoga strateškog cilja "Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala" jačati tužilaštva u Bosni i Hercegovini, te pružiti svaku vrstu podrške pravosudnim institucijama da se odlučno obračunaju sa korupcijom. VSTV BiH i pravosuđe BiH očekuje snažnu podršku svih organa vlasti i građana naše zemlje u ovoj borbi, čemu će, vjerujemo, doprinijeti i ovaj dokumentarni film.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

DokFilm-Korupcija.jpg

KORUPCIJA-mali.mp4

Pogledajte dokumentarni film "Korupcija"