Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Zajedno sa sudovima, VSTV BiH je uspješno završio implementaciju Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa

21.06.2016.

Glavne aktivnosti i rezultati dostupni u brošuri

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je zajedno sa sudovima uspješno završilo implementaciju Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa (Projekat). Putem Projekta postignut je značajan napredak u radu sudova. Smanjen je broj najstarijih predmeta. Izrađeni su prijedlozi zakonodavnih izmjena. Prvi put je kroz implemetaciju SOKOP-Sistema za elektronsku obradu podataka omogućeno efikasnije rješavanje tzv. komunalnih predmeta do faze izvršenja. Rekonstruisani su i opremljeni sudovi te je poboljšana percepcija javnosti o pravosuđu.

Glavne aktivnosti i postignuti rezultati dostupni su u brošuri koja se može preuzeti na web portalu www.pravosudje.ba i web stranici VSTV-a BiH www.vstv.pravosudje.ba.

Projekat su finansirale Vlada Norveške i Vlada Švedske u periodu 2011. – 2016. godine, a koji je provodilo VSTV BiH u saradnji sa sudovima u BiH. Službeni kraj Projekta je 30.juni 2016. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 16,2 miliona KM. Od toga je grant Vlade Norveške iznosio 9,1 miliona KM, a grant Vlade Švedske 7,1 miliona KM. Za sudove je direktno izdvojeno preko 70% od ukupne vrijednosti projekta.

Projekat je imao za cilj opšte poboljšanje efikasnosti svih sudova s posebnom pažnjom na efikasnost u procesuiranju parničnih predmeta u prvostepenim sudovima BiH. Uz uvođenje opštih poboljšanja koja su od značaja za sve sudove, Projekat je identifikovao određeni broj sudova u kojima je implementirano niz aktivnosti za unapređenje efikasnosti rada. Sudovi, partneri u ovom Projektu bili su osnovni sudovi u Zvorniku, Modriči i Prijedoru, općinski sudovi u Tuzli , Mostaru i Sarajevu.    

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 594 ili mobilni telefon 061 131 785.


- KRAJ-


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Hrvatskom, Srpskom, Engleskom, Српском (ћирилица).

Povratak na vrh