Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

VSTV BiH se pridružilo svjetskoj kampanji “16 dana” i obilježilo međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

08.12.2017.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) se pridružilo ovogodišnjoj međunarodnoj kampanji “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” u cilju jačanja svijesti o različitim vrstama nasilja nad ženama koje se svakodnevno dešava, kako u našoj zemlji, tako i širom svijeta.

U kontekstu promocije aktivizma, projektnim službenicima VSTV-a BiH danas je održana cjelodnevna edukacija na temu “Rodne predrasude u radnim odnosima i primjena prava”.

Cilj radionice bio je naučiti prepoznati i eliminisati rodne predrasude te različite oblike diskriminacije na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja u radnom okruženju. Projektni službenici su mogli saznati šta mogu učiniti ako su izloženi seksualnom ili rodno zasnovanom nasilju kao i  šta institucija može učiniti u prevenciji seksualnog uznemiravanja. Radionica je bila zasnovana na primjenjivom domaćem, regionalnom i međunarodnom pravnom okviru, te na pravnoj teoriji, praktičnim primjerima i istraživanjima u oblasti sociologije prava u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

Tokom radionice predstavljene su i Smjernice za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u BiH te njihova primjena u VSTV-u BiH i pravosuđu. Naime, VSTV BiH je 2015. godine usvojio Smjernice, koje su izrađene u okviru projekta „Rod i reforma pravosuđa“, kojeg su implementirali Atlantska inicijativa i Centar za bezbjednost, razvoj i vladavinu prava (DCAF). Na osnovu toga, Atlantska inicijativa je izradila priručnik „Rod i pravosuđe“, prema kojem se vrši ova edukacija. 

Radionica je organizovana u okviru projekta “Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza” kojeg implementira VSTV BiH, a finansira vlada Švedske. Projektnim aktivnostima predviđeno je unapređenje rodne jednakosti u pravosuđu.

"16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" je globalna, svjetska kampanja koju obilježava  1.700 organizacija u preko 100 država svijeta. Kampanja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava čime se ističe da je nasilje nad ženama kršenje temeljnih ljudskih prava.


Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefone 033 707 594 ili mobilni telefon 061 131 785.      


- KRAJ-


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

08122017_Kampanja16dana_1.JPG

08122017_Kampanja16dana_2.JPG