Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Održan seminar na temu „Rodne predrasude u radnim odnosima i primjeni prava“

17.01.2018.

Danas je u prostorijama Osnovnog suda u Bijeljini održan seminar na temu „Rodne predrasude u radnim odnosima i primjeni prava“ kojeg je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH).

Svrha seminara bila je naučiti prepoznati i eliminisati rodne predrasude te različite oblike diskriminacije na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja u radnom okruženju. Uvodni dio je bio posvećen predstavljanju definicije i značenja rodnih predrasuda uopšte i rodnih predrasuda koje se pojavljuju u pravosuđu u primjeni prava u građansklim i u krivičnim predmetima. Oslanjajući se na diskusiju, tokom drugog dijela seminara razgovaralo se o zastupljenosti žena u pravosuđu i analizi sudskih presuda o nasilju u porodici.  

Na kraju su predstavljene i Smjernice za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u BiH te njihova primjena u VSTV-u BiH i pravosuđu. Upoznavanjem sa Smjernicama, učesnici su mogli saznati šta mogu učiniti ako su izloženi seksualnom ili rodno zasnovanom nasilju kao i šta institucija može učiniti u prevenciji seksualnog uznemiravanja.

VSTV BiH je 2015. godine usvojio Smjernice, koje su izrađene u okviru projekta „Rod i reforma pravosuđa“, kojeg su implementirali Atlantska inicijativa i Centar za bezbjednost, razvoj i vladavinu prava (DCAF). Na osnovu toga, Atlantska inicijativa je izradila priručnik „Rod i pravosuđe“, prema kojem se vrši ova edukacija.

Seminar je organizovan u okviru projekta “Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza” kojeg implementira VSTV BiH, a finansira vlada Švedske. Projektnim aktivnostima predviđeno je unapređenje rodne jednakosti u pravosuđu.

Predavači na ovom seminaru su bili gđa Majda Halilović i Maida Ćehajić, predstavnice Atlanske inicijative, a učesnici su bili predsjednik, sudije i uposlenici Osnovnog suda u Bijeljini. 

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefon 033 707 570 ili mobilni telefon 061 131 785.

-KRAJ-


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

17118-RodnePredrasude_1.JPG

17118-RodnePredrasude_4.JPG

17118-RodnePredrasude_3.JPG

Ostale fotografije