Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

17. maj – Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije

17.05.2018.

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije, koji se obilježava 17. maja, u sjećanje na 17.05.1990. godine, kada je Svjetska zdravstvena organizacija uklonila homoseksualnost sa liste Međunarodne klasifikacije bolesti, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) pridružuje se naporima na osnaživanju LGBTI osoba i suzbijanju nasilja i diskriminacije LGBTI osoba.

Iako je, u proteklom periodu, unaprijeđen zakonodavni okvir, koji treba da postavi temelje za jednak tretman svih osoba bez diskriminacije, pred našim društvom se nalazi dug put do omogućavanja punog uživanja svih prava i sloboda svim osobama, u svim oblastima života, bez diskriminacije po osnovu spola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika.

Pored ustavnih odredbi, te brojnih međunarodnih dokumenata, koje je ratificirala BiH, VSTV BiH želi skrenuti pažnju i na praksu Evropskog suda za ljudska prava, koja je snažno uticala na stvaranje okvira pravne zaštite LGBTI osoba, te istaknuti da će ulagati napore u cilju unapređenja rada pravosuđa i u ovoj oblasti, odnosno zalagati se za osiguranje pristupa pravdi za sve osobe, bez diskriminacije.

VSTV BiH će u narednom periodu, putem Projekta “Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza“, kojeg finansira Vlada Švedske, pristupiti realizaciji aktivnosti koje za cilj imaju pružanje podrške ranjivim grupama u ostvarivanju njihovih prava, pristupu pravosuđu i kontaktu sa sudovima.

Projektne aktivnosti u ovom domenu će biti usmjerene na profesionalizaciju sudskog osoblja i razvijanje ujednačenog nivoa sudskih usluga, pri radu s ranjivim grupama u kontaktu sa sudom. Kroz specijalno kreirane edukacije, posebna pažnja će biti posvećena unapređenju komunikacije i postupanja nosilaca pravosudnih funkcija sa ranjivim grupama, korisnicima sudova.

Takođe će se provesti sveobuhvatna analiza o položaju ranjivih grupa u sistemu građanskog i krivičnog pravosuđa, kao i o postojećem stanju ostvarivanja prava ranjivih grupa pred sudovima u BiH, te će se izraditi preporuke za unapređenje. 

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 570 ili mobilni telefon 061 131 785.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh