Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

TAIEX međudržavna radionica o rodno zasnovanom nasilju i jednakom pristupu pravdi

06.03.2019.

(Sarajevo,  6. mart 2019. godine) – Danas je u Sarajevu završena dvodnevna međudržavna radionica o rodno zasnovanom nasilju i jednakom pristupu pravdi, koju je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u saradnji sa Generalnom direkcijom Evropske komisije za proširenje putem Instrumenta za tehničku/savjetodavnu pomoć i razmjenu informacija (TAIEX).

Svrha radionice bila je podići svijest o rodno zasnovanom nasilju i jednakom pristupu pravdi, uspostaviti saradnju sa zemljama članicama Evropske unije te razmijeniti iskustva i najbolje prakse posebno u slučajevima nasilja nad ženama, između Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i država članica Evropske unije.  

Kroz izlaganja međunarodnih i stručnjaka iz regiona predstavljena su iskustva koje se tiču rodno zasnovanog nasilja i jednakog pristupa pravdi kao i mjere namijenjene sprečavanju i rješavanju ovih slučajeva. Govorilo se  i o najboljim praksama u pružanju adekvatne pomoći žrtvama rodno zasnovanog nasilja i omogućavanju jednakog pristupa pravdi.

Uvodnim obraćanjima konferenciju su otvorili g. Khaldoun Sinno, otpravnik poslova Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, g. Selim Karamehić, član Vijeća i sudija Osnovnog suda u Brčko Distriktu BiH i Nj.E. Anders Hagelberg, ambsador Švedske u BiH. 

"Skoro polovina žena u Bosni i Hercegovini iskusilo je neki oblik nasilja, istakao je otpravnik poslova EUD u BiH g. Sinno, dodavši da je za preživjele i žrtve rodno zasnovanog nasilja od suštinskog značaja podrška institucija, uključujući i pravosuđe, neopterećenih mitovima i stereotipima u ovakvim slučajevima."

„BiH, kao potpisnica brojnih međunarodnih dokumenata, koji tretiraju pitanje ljudskih prava i sloboda, te kao država, čijim je Ustavom zagarantiran najviši nivo međunarodno priznatih ljudskih prava i sloboda, ima obavezu da poštuje princip ravnopravnosti spolova i da aktivno radi na njegovom uspostavljanju, te da osigura svakome ostvarivanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda, bez diskriminacije po bilo kom osnovu.“, naglasio je Selim Karamehić član Vijeća i sudija Osnovnog suda u Brčko Distriktu BiH. 
 
“Važno je insistirati na rodnoj ravnopravnosti u svim sferama života pa tako i u politici. Cjelokupan proces zahtjeva promjenu svijesti ali uvijek možemo krenuti od jednostavne analize koja je zasnovana na 4R metodi koja se primjenjuje i u Švedskoj” – istakao je ambasador Švedske u BiH, Anders Hagelberg. Dodao je da je odličan primjer projekat sa VSTV-om, koji podržava Švedska, a gdje je polazna tačka za projekat analiza stanja u pravosuđu, što uključuje i zakonodavstvo, posebno u slučajevima nasilja u porodici. BiH, dodao je Hagelberg, kao potpisnica Istanbulske Konvencije, bila je među prvim zemljama koje su obavezale za konkretne ciljeve. 

Radionici su prisustvovali predstavnici policije, sudova i tužilaštva, te nadležnih ministarstava koji su ujedno i glavni akteri uspostavljanja adekvatnog zaštitnog mehanizma. Također su bili prisutni i predstavnici nevladinih organizacija koji pružaju podršku podizanju svijesti i promociji prevencije rodno zasnovanog nasilja i poboljšanja pristupa pravdi.

Na radionici su doneseni zaključci koji se nalaze u prilogu saopštenja. 

Za više informacija molimo kontaktirajte:
Kabinet predsjedništva VSTV BiH
Tel: 033 707 570

TAIEX (TechnicalAssistanceandInformationExchangeInstrument) jeInstrumentzatehničku/ savjetodavnupodrškuirazmjenuinformacijaGeneralnedirekcijeEvropskekomisijezaproširenje, koji se koristikakobi se pomoglozemljamauusklađivanju, usvajanjuiprimjenizakonaEvropskeunije.
Više informacija na Internet stranici https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_en


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh