Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Projekat „ Podrška pravosuđu u BiH- Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ II faza

23.02.2021.

Projekat „Podrška pravosuđu u BiH - Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ (Projekat) je izraz nastojanja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV BiH) da ostvari bolje rezultate rada i unaprijedi kredibilitet tužilačkog sistema u BiH koji je odgovoran građanima i potpuno usklađen sa standardima Evropske Unije (EU).

Projekat se implementira uz podršku vlade Švicarske i Norveške. Nakon uspješno realizovane prve faze Projekta u periodu 2010-2014, Švicarska vlada je u saradnji sa vladom Norveške podržala drugu fazu Projekta u periodu 2014-2019. godine.

Sa partnerima Projekta i ključnim ciljnim grupama koje čine 20 tužilaštava,, 12 ministarstava unutrašnjih poslova, Ministarstvo sigurnosti BiH, Policija Brčko distrikta, entitetski centri za edukaciju sudija i tužilaca, ministarstva pravde na 3 nivoa i Pravosudna komisija Brčko distrikta, udruženja tužilaca u BiH, nevladine organizacije koje djeluju u sektoru pravosuđa i mediji, Projekat je imao za cilj:

1) poboljšati efikasnost i kvalitet rada tužilaštava i BiH;

2) poboljšati koordinaciju i upravljanje unutar tužilačkog sistema i

3) osigurati da tužilaštva odgovaraju na potrebe građana kao krajnjih korisnika.

Projekat je trenutno u trećoj, konsolidacijskoj, fazi implementacije, a više o postignutim rezultatima dosadašnjeg rada možete pogledati u video uratku:


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh