Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Informativni video o aktivnostima i rezultatima rada Stalne komisije za efikasnost i kvalitet tužilaštava koja djeluje u okviru Visokog sudskog i tužilačkog savjeta

23.02.2021.

Jedna od aktivnosti projekta Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH „ Podrška pravosuđu u BiH-Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ je kontinuirana podrška radu Stalne komisije za efikasnost i kvalitet tužilaštava.


 Stalna komisija koju čini pet članova VSTV-a BiH iz reda tužilaca je prepoznatljivo tijelo unutar VSTV-a BiH i unutar tužilačke zajednice koje razmatra pitanja od značaja za tužilački sistem u BiH.
Više o informacija o rezultatima njihovog petogodišnjeg rada u okviru projekta možete pogledati na video uratku:


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh