• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Međunarodni dan djeteta - VSTV BiH nastavlja sa aktivnostima na osiguravanju i zaštiti dječijih prava

  20.11.2023.

  Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) svake godine obilježava 20. novembar - Međunarodni dan djeteta.

  VSTV BiH zalaže se za osiguravanje i zaštitu dječijih prava, prvenstveno kroz intenzivan angažman pravosudnih institucija.

  Unapređenje položaja djece i maloljetnika koji su u doticaju sa pravosuđem, u fokusu je brojnih aktivnosti koje VSTV BiH realizuje u saradnji sa međunarodnim partnerima, te je s tim ciljem izdata i ilustrovana publikacija „Moj vodič kroz krivični postupak“.

  Podsjećamo da je riječ o Vodiču koji je VSTV BiH kreirao ranijih godina i čija se promocija kontinuirano vrši. Vodič je namijenjen djeci žrtvama/svjedocima krivičnih djela, uzrasta od 12 do 18 godina, kao i njihovim roditeljima/starateljima, sa ciljem upoznavanja ove ranjive grupe sa njihovim pravima tokom pokretanja i trajanja krivičnog postupka. Publikacija je printana i na Brajevom pismu te uvećanom fontu.

  Vodič je dostupan na: https://vsts.pravosudje.ba/vstvfo/B/141/article/117818

  S ciljem osiguravanja potpune implementacije Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u sudovima u BiH, VSTV BiH nastavlja saradnju i sa UNICEFOM u cilju osiguravanja uslova da se krivični postupak u kojem dijete učestvuje provodi efikasno i u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima.

  Međunarodni dan djeteta koji je uspostavila organizacija Ujedinjenih naroda (UN), obilježava se od 1989. godine u cijelom svijetu, s ciljem boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve djece.

  Aktivnosti usmjerene na jačanje vladavine prava, demokratije, ljudskih prava i unapređenje položaja ranjivih grupa u kontaktu sa sudom, Sekretarijat VSTV-a BiH realizuje u okviru projekta Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH, uz finansijsku podšku Kraljevine Švedske.

  Prikazana vijest je na:
  132 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Međunarodni dan djeteta - VSTV BiH nastavlja sa aktivnostima na osiguravanju i zaštiti dječijih prava

  20.11.2023.

  Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) svake godine obilježava 20. novembar - Međunarodni dan djeteta.

  VSTV BiH zalaže se za osiguravanje i zaštitu dječijih prava, prvenstveno kroz intenzivan angažman pravosudnih institucija.

  Unapređenje položaja djece i maloljetnika koji su u doticaju sa pravosuđem, u fokusu je brojnih aktivnosti koje VSTV BiH realizuje u saradnji sa međunarodnim partnerima, te je s tim ciljem izdata i ilustrovana publikacija „Moj vodič kroz krivični postupak“.

  Podsjećamo da je riječ o Vodiču koji je VSTV BiH kreirao ranijih godina i čija se promocija kontinuirano vrši. Vodič je namijenjen djeci žrtvama/svjedocima krivičnih djela, uzrasta od 12 do 18 godina, kao i njihovim roditeljima/starateljima, sa ciljem upoznavanja ove ranjive grupe sa njihovim pravima tokom pokretanja i trajanja krivičnog postupka. Publikacija je printana i na Brajevom pismu te uvećanom fontu.

  Vodič je dostupan na: https://vsts.pravosudje.ba/vstvfo/B/141/article/117818

  S ciljem osiguravanja potpune implementacije Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u sudovima u BiH, VSTV BiH nastavlja saradnju i sa UNICEFOM u cilju osiguravanja uslova da se krivični postupak u kojem dijete učestvuje provodi efikasno i u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima.

  Međunarodni dan djeteta koji je uspostavila organizacija Ujedinjenih naroda (UN), obilježava se od 1989. godine u cijelom svijetu, s ciljem boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve djece.

  Aktivnosti usmjerene na jačanje vladavine prava, demokratije, ljudskih prava i unapređenje položaja ranjivih grupa u kontaktu sa sudom, Sekretarijat VSTV-a BiH realizuje u okviru projekta Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH, uz finansijsku podšku Kraljevine Švedske.