• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Obilježavanje Evropskog dana civilne pravde u Mostaru

  03.02.2016.

  Manifestacija povodom obilježavanja Evropskog dana civilne pravde održana je 26. oktobra 2015. godine, s početkom u 12:00 sati, u prostorijama Općinskog suda u Mostaru. Manifestaciju je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u saradnji sa Općinskim sudom u Mostaru, u okviru Projekta unapređenje efikasnosti pravosuđa kojeg finansiraju vlade Norveške i Švedske.

  Jednodnevni program je uključivao predavanje za studente Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i okrugli sto za predsjednike sudova, sudije krivičnog referata kao i druge aktere pravosudne zajednice i bio je posvećen temi procesuiranja krivičnih djela rodno zasnovanog nasilja u BiH.

  Povod za ovu temu je “Izvještaj i analiza praćenja krivičnih postupaka u oblasti rodno zasnovanog nasilja u FBiH i RS” koji su izradili nevladine organizacije Udružene žene Banja Luka i Centar za pravnu pomoć ženama Zenica uz podršku švedske organizacije Kvinna till Kvinna u okviru projekta “Monitoringom pravosuđa do spolne i rodne jednakosti u BiH”.

  U izvještaju su predstavljeni nalazi praćenja krivičnih postupaka u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj sa preporukama, kao i zajedničke preporuke, usmjerene na osnaživanje rada svih zainteresovanih subjekata u oblasti zaštite žena i djece od rodno zasnovanog nasilja u krivičnim postupcima preduzimanjem nužnih mjera.  

  Vijeće Evrope i Evropska komisija za efikasnost pravosuđa (CEPEJ) ustanovili su Evropski dan civilne pravde 5.6.2003. godine s ciljem da se građanima približi pravosudni sistem, odnosno da im se pruži mogućnost da bolje razumiju svoja prava i način na koji funkcioniše njihov pravosudni sistem te da okupi stručnjake iz pravne oblasti kako bi razmijenili informacije iz oblasti građanskih prava i susreli se s korisnicima sudova. Obilježava se svake godine u mjesecu oktobru u više od 40 zemalja članica Vijeća Evrope. 

  Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefone 033 707 594 ili mobilni telefon 061 131 785.


  -KRAJ-

  Prikazana vijest je na:
  237 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Obilježavanje Evropskog dana civilne pravde u Mostaru

  03.02.2016.

  Manifestacija povodom obilježavanja Evropskog dana civilne pravde održana je 26. oktobra 2015. godine, s početkom u 12:00 sati, u prostorijama Općinskog suda u Mostaru. Manifestaciju je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u saradnji sa Općinskim sudom u Mostaru, u okviru Projekta unapređenje efikasnosti pravosuđa kojeg finansiraju vlade Norveške i Švedske.

  Jednodnevni program je uključivao predavanje za studente Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i okrugli sto za predsjednike sudova, sudije krivičnog referata kao i druge aktere pravosudne zajednice i bio je posvećen temi procesuiranja krivičnih djela rodno zasnovanog nasilja u BiH.

  Povod za ovu temu je “Izvještaj i analiza praćenja krivičnih postupaka u oblasti rodno zasnovanog nasilja u FBiH i RS” koji su izradili nevladine organizacije Udružene žene Banja Luka i Centar za pravnu pomoć ženama Zenica uz podršku švedske organizacije Kvinna till Kvinna u okviru projekta “Monitoringom pravosuđa do spolne i rodne jednakosti u BiH”.

  U izvještaju su predstavljeni nalazi praćenja krivičnih postupaka u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj sa preporukama, kao i zajedničke preporuke, usmjerene na osnaživanje rada svih zainteresovanih subjekata u oblasti zaštite žena i djece od rodno zasnovanog nasilja u krivičnim postupcima preduzimanjem nužnih mjera.  

  Vijeće Evrope i Evropska komisija za efikasnost pravosuđa (CEPEJ) ustanovili su Evropski dan civilne pravde 5.6.2003. godine s ciljem da se građanima približi pravosudni sistem, odnosno da im se pruži mogućnost da bolje razumiju svoja prava i način na koji funkcioniše njihov pravosudni sistem te da okupi stručnjake iz pravne oblasti kako bi razmijenili informacije iz oblasti građanskih prava i susreli se s korisnicima sudova. Obilježava se svake godine u mjesecu oktobru u više od 40 zemalja članica Vijeća Evrope. 

  Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefone 033 707 594 ili mobilni telefon 061 131 785.


  -KRAJ-