• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće
  Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Održane tematske edukacije za glavne tužioce, zamjenike glavnih tužilaca i šefove odjeljenja

  12.10.2021.

  Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine (VSTS BiH), kroz projekat „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ kojeg podržava vlada Švajcarske, u saradnji sa entitetskim centrima za edukaciju sudija i tužilaca, organizovao je 28. septembra 2021. godine u Banjoj Luci i 07. oktobra 2021. godine u Sarajevu tematske edukacije za glavne tužioce, zamjenike glavnih tužilaca i šefove odjeljenja.

  Cilj programa edukacije bio je unapređenje upravljačkih vještina sa posebnim akcentom na upravljanje promjenama i upravljanje tužilaštvima na osnovu strateških prioriteta i planova   rada.

  Pravilnikom o orijentacionim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini i Uputstvom za primjenu Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini, godišnje planiranje i proces izrade Strateškog okvira je obavezan za sva tužilaštva.

  Na osnovu strateških okvira i strateških ciljeva tužilačkih sistema u Bosni i Hercegovini, glavni tužioci uspostavljaju sopstvene ciljane rezultate rada svojih tužilaštava. U procesu provođenja godišnjih planova rada uočeno je da određena tužilaštva ostvaruju bolje rezultate u odnosu na druga tužilaštva.

  Obuke su provedene sa ciljem da se unaprijede upravljačke vještine glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjeljenja, prenesu naučene lekcije pojedinih tužilaštava u planiranju, korišćenju statističkih podataka, te definisanju i implementaciji aktivnosti na provođenju ciljanih rezultata. U procesu implementacije strateških prioriteta ključna uloga organizacije rada je davanja smjernica unutar tužilaštava, gdje centralnu ulogu ima glavni tužilac.

  Prikazana vijest je na:
  233 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Održane tematske edukacije za glavne tužioce, zamjenike glavnih tužilaca i šefove odjeljenja

  12.10.2021.

  Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine (VSTS BiH), kroz projekat „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ kojeg podržava vlada Švajcarske, u saradnji sa entitetskim centrima za edukaciju sudija i tužilaca, organizovao je 28. septembra 2021. godine u Banjoj Luci i 07. oktobra 2021. godine u Sarajevu tematske edukacije za glavne tužioce, zamjenike glavnih tužilaca i šefove odjeljenja.

  Cilj programa edukacije bio je unapređenje upravljačkih vještina sa posebnim akcentom na upravljanje promjenama i upravljanje tužilaštvima na osnovu strateških prioriteta i planova   rada.

  Pravilnikom o orijentacionim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini i Uputstvom za primjenu Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini, godišnje planiranje i proces izrade Strateškog okvira je obavezan za sva tužilaštva.

  Na osnovu strateških okvira i strateških ciljeva tužilačkih sistema u Bosni i Hercegovini, glavni tužioci uspostavljaju sopstvene ciljane rezultate rada svojih tužilaštava. U procesu provođenja godišnjih planova rada uočeno je da određena tužilaštva ostvaruju bolje rezultate u odnosu na druga tužilaštva.

  Obuke su provedene sa ciljem da se unaprijede upravljačke vještine glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjeljenja, prenesu naučene lekcije pojedinih tužilaštava u planiranju, korišćenju statističkih podataka, te definisanju i implementaciji aktivnosti na provođenju ciljanih rezultata. U procesu implementacije strateških prioriteta ključna uloga organizacije rada je davanja smjernica unutar tužilaštava, gdje centralnu ulogu ima glavni tužilac.