• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Često postavljana pitanja vezano za korištenje Modula za online apliciranje

  18.05.2023.

  U slučaju da kandidati ne mogu poslati prijavu na konkurs molimo da obrate pažnju na dijelove koji su ostali nepopunjeni a na koje će ih sistem upozoriti.

  Najčešće greške:

  - Da nije popunjena nacionalnost u ličnim podacima i mora biti izabrana sa liste
  - Da  nije popunjen broj pored označene pozicije na koju se kandidat prijavljuje ili da nisu unesene različite vrijednosti. Za jednu poziciju potrebno staviti broj 1, za drugu broj 2 i sl.

  Informacije o koracima koje trebate provesti vezano za registraciju, kreiranje korisničkog računa, prijavu na MOA sistem i slanje prijave na konkurs možete pronaći ovde.

  1. Šta je registracija a šta korisnički račun?

  Popunjavanjem forme za registraciju, korisnik šalje tražene podatke i dokument osoblju Odjela za imenovanja koje će izvršiti provjeru zahtjeva za registraciju.   Ukoliko je zahtjev odobren, može se pristupiti kreiranju korisnikog računa.

  Korisnički račun je preduslov da korisnik može izvršiti prijavu na konkurs.

  Također, kreiranjem korisničkog računa možete na jednostavniji način pristupiti pregledu rang listi i rezultatima testiranja.

  Korisnički račun se kreira određivanjem korisničkog imena i pripadajuće šifre. 

  Mail koji je upisan u procesu registracije bit će povezan sa korisničkim računom koji je kreiran, te će sistem sve buduće tokene slati na taj mail. Jednom iskorišten token ili token koji je istekao, više se ne može upotrebljavati.

  Korisničko ime ne može imati razmak u nazivu ili sadržavati slova č,ć,đ,ž,š.

  Osim toga prilikom kreiranja korisničkog računa potrebno je pratiti pravila koja se odnose na postaljanje šifre, a koja su prikazana na formi i vidljiva tokom popunjavanja. 


  2. Prilikom pokušaja da pošaljem zahtjev za registraciju dobijam grešku da zahtjev sa unesenim JMBG ili emailom već postoji.

  Ova poruka znači da je zahtjev za registraciju već podnesen. Molimo da provjerite u svom emailu da li imate poruka od VSTV-MOA sistema, jer postoji mogućnost da ste nekad ranije već izvršili registraciju i kreirali račun.

  U tom slučaju potrebno je da se prijavite na sistem putem linka https://moa.pravosudje.ba/hrmis-moa-web/login

  Ukoliko ranije niste kreirali račun ili ste zaboravili korisničko ime potrebno je da putem emaila vstv.imenovanja@pravosudje.ba kontaktirate Odjel za imenovanje i napredovanje.


  3.  Zaboravio sam šifru

  Ukoliko ste zaboravili šifru moguće je da putem linka postavite novu šifru.

  U slučaju da je korisnik zaboravio šifru MOA korisničkog naloga ima mogućnost da istu nakon unosa korisničkog imena, email adrese i JMBG broja ponovo definiše. Sistem će na email koji je povezan sa korisničkim imenom poslati link i token.

  Potrebno je kliknuti na link iz emaila i upisati novu šifru i token iz maila. Potrebno voditi računa da šifra ispunjava uslove o kompleksnosti, što će vam biti prikazano crvenim slovima ispod polja za unos šifre. 


  4. Zaboravio sam korisničko ime

  Potrebno je da putem emaila vstv.imenovanja@pravosudje.ba kontaktirate Odjel za imenovanje i napredovanje.   


  5. Nisam dobio email       

  Ukoliko niste dobili e mail molimo da prvo provjerite junk ili spam poštu u svom inboxu. Ukoliko ga niste pronašli potrebno je da putem emaila vstv.imenovanja@pravosudje.ba kontaktirate Odjel za imenovanje i napredovanje i tačno navedete u kojoj fazi procesa niste dobili mail (registracija, kreiranje korisničkog naloga, prijava na sisstem i sl.).


  6.  Šta znači prioritet uz poziciju na koju se prijavljujem

  Ovaj parametar služi isključivo za vašu orijentaciju po kojoj ćete označiti  redoslijed pozicija i nema nikakav značaj za daljni proces. Npr. od odabranih pozicija Općinski sud Sarajevo ste stavili 1, za Tuzlu 2 i sl. Ovo se pokazalo korisno za ličnu evidenciju kandidata ukoliko ima veliki broj pozicija na konkursu.


  7. Token mi je nevažeći za prijavu na sistem

  Prilikom kopiranja tokena, potrebna je posebna pažnja da ne ostane razmak iza zadnjeg karaktera jer će sistem javljati grešku.


  8. Token za prijavu mi je istekao ili je iskorišten

  Ovaj token se generiše samo u slučaju da je uključena dvofazna autentifikacija i ima ograničeno trajanje. U slučaju da je istekao potrebno je da na linku za prijavu korisnika (MOA-Web (pravosudje.ba) ponovo unesete korisničko ime i šifru i sistem će vam ponovo generisati token koji ćete dobiti na mail.

  Token može biti iskorišten samo jednom, pa predlažemo da brišete iskorištene tokene.


  9. Token za registraciju mi je istekao

  Nakon provjere podataka od strane osoblja Odjela za imenovanje i napredovanje navedenih u zahtjevu za registraciju, dobit ćete email sa linkovima i tokenom za nastavak registracije. Token ima ograničeno trajanje i ukoliko registraciju niste izvršili u određenom periodu, potrebno je da putem maila vstv.imenovanja@pravosudje.ba kontaktirate Odjel za imenovanje i napredovanje kako bi vam poslali novi aktivacijski mail.


  10.  Podnio sam zahtjev za registraciju kad mogu očekivati odgovor?

   Provjera i odobravanje zahtjeva se vrši u toku radnog dana od 8 do 16 sati.


  11. Prilikom popunjavanja prijave na konkurs sistem mi javlja grešku "Nemate pravo pristupiti ovom resursu"

  Molimo da provjerite da li ste prijavljeni na sistem.

  U slučaju duže neaktivnosti tokom rada na prijavi iz sigurnosnih razloga sistem će izvršiti odjavu korisnika i potrebno je ponovo izvršiti prijavu na sistem.

  Ukoliko slučaj nije riješen potrebno je da putem maila vstv.imenovanja@pravosudje.ba kontaktirate Odjel za imenovanje i napredovanje.


  12. Kako da isključim dvofaznu autentifikaciju?

  Korisnik može promijeniti indikator dvofazne autentifikacije u dijelu „Moj račun – promjena načina autentifikacije“ i odrediti da se za njegov korisnički nalog ubuduće ne koristi dvofazna autentifikacija. U tom slučaju biće dovoljno unijeti samo odgovarajuće korisničko ime i šifru.


  13. Ja sam nosilac pravosudne funkcije, šta da označim u dijelu za kvalifikacioni i pismeni test?

  Kandidati koji obavljaju dužnost sudije ili tužioca i imaju ocjenu rada za posljednje tri godine ne polažu kvalifikacioni i pismeni test i u rubrikama koje se odnose na kvalifikaciono i pismeno testiranje označit će odgovor NE.


  14. Dugme za slanje prijave mi nije aktivno, šta da radim?

  Molimo da provjerite da li ste prijavljeni na sistem. Ukoliko jeste, provjerite da li ste popunili sva polja iz prijave. Ukoliko slučaj nije riješen potrebno je da putem maila vstv.imenovanja@pravosudje.ba kontaktirate Odjel za imenovanje i napredovanje. 


  15. Token za registraciju mi je istekao, šta da radim?

  Ako ste se popunili zahtjev za registraciju, ali ga niste i potvrdili u ograničenom vremenskom intervalu (istekao vam token za registraciju), pošaljite zahtjev za novi verifikacijski mail tako što ćete unijeti stari token putem linka:

  https://moa.pravosudje.ba/hrmis-moa-web/unos-tokena/ponovi-verifikacijski-email

  Savjetujemo Vam da prije nego što pristupite registraciji naloga i podnošenju prijave na konkurs, detaljno pogledate uputstva o funkcionalnosti Modula za online apliciranje koja se nalaze na web stranici VSTV-a BiH, kako bi lakše pristupili istom.

   

  16. Zašto moram poslati potpisanu izjavu uz prijavu?

  Prilikom ispunjavanja obrasca prijave obavezni ste preuzeti dokument sa izjavom, potpisati i ponovo priložiti uz prijavu putem Modula za online apliciranje.  U slučaju da izjava ne bude svojeručno potpisana prijava će biti odbačena kao neuredna. Izjave osim na prijavi možete preuzeti OVDJE

  Prikazana vijest je na:
  Povratak na vrh

  Često postavljana pitanja vezano za korištenje Modula za online apliciranje

  18.05.2023.

  U slučaju da kandidati ne mogu poslati prijavu na konkurs molimo da obrate pažnju na dijelove koji su ostali nepopunjeni a na koje će ih sistem upozoriti.

  Najčešće greške:

  - Da nije popunjena nacionalnost u ličnim podacima i mora biti izabrana sa liste
  - Da  nije popunjen broj pored označene pozicije na koju se kandidat prijavljuje ili da nisu unesene različite vrijednosti. Za jednu poziciju potrebno staviti broj 1, za drugu broj 2 i sl.

  Informacije o koracima koje trebate provesti vezano za registraciju, kreiranje korisničkog računa, prijavu na MOA sistem i slanje prijave na konkurs možete pronaći ovde.

  1. Šta je registracija a šta korisnički račun?

  Popunjavanjem forme za registraciju, korisnik šalje tražene podatke i dokument osoblju Odjela za imenovanja koje će izvršiti provjeru zahtjeva za registraciju.   Ukoliko je zahtjev odobren, može se pristupiti kreiranju korisnikog računa.

  Korisnički račun je preduslov da korisnik može izvršiti prijavu na konkurs.

  Također, kreiranjem korisničkog računa možete na jednostavniji način pristupiti pregledu rang listi i rezultatima testiranja.

  Korisnički račun se kreira određivanjem korisničkog imena i pripadajuće šifre. 

  Mail koji je upisan u procesu registracije bit će povezan sa korisničkim računom koji je kreiran, te će sistem sve buduće tokene slati na taj mail. Jednom iskorišten token ili token koji je istekao, više se ne može upotrebljavati.

  Korisničko ime ne može imati razmak u nazivu ili sadržavati slova č,ć,đ,ž,š.

  Osim toga prilikom kreiranja korisničkog računa potrebno je pratiti pravila koja se odnose na postaljanje šifre, a koja su prikazana na formi i vidljiva tokom popunjavanja. 


  2. Prilikom pokušaja da pošaljem zahtjev za registraciju dobijam grešku da zahtjev sa unesenim JMBG ili emailom već postoji.

  Ova poruka znači da je zahtjev za registraciju već podnesen. Molimo da provjerite u svom emailu da li imate poruka od VSTV-MOA sistema, jer postoji mogućnost da ste nekad ranije već izvršili registraciju i kreirali račun.

  U tom slučaju potrebno je da se prijavite na sistem putem linka https://moa.pravosudje.ba/hrmis-moa-web/login

  Ukoliko ranije niste kreirali račun ili ste zaboravili korisničko ime potrebno je da putem emaila vstv.imenovanja@pravosudje.ba kontaktirate Odjel za imenovanje i napredovanje.


  3.  Zaboravio sam šifru

  Ukoliko ste zaboravili šifru moguće je da putem linka postavite novu šifru.

  U slučaju da je korisnik zaboravio šifru MOA korisničkog naloga ima mogućnost da istu nakon unosa korisničkog imena, email adrese i JMBG broja ponovo definiše. Sistem će na email koji je povezan sa korisničkim imenom poslati link i token.

  Potrebno je kliknuti na link iz emaila i upisati novu šifru i token iz maila. Potrebno voditi računa da šifra ispunjava uslove o kompleksnosti, što će vam biti prikazano crvenim slovima ispod polja za unos šifre. 


  4. Zaboravio sam korisničko ime

  Potrebno je da putem emaila vstv.imenovanja@pravosudje.ba kontaktirate Odjel za imenovanje i napredovanje.   


  5. Nisam dobio email       

  Ukoliko niste dobili e mail molimo da prvo provjerite junk ili spam poštu u svom inboxu. Ukoliko ga niste pronašli potrebno je da putem emaila vstv.imenovanja@pravosudje.ba kontaktirate Odjel za imenovanje i napredovanje i tačno navedete u kojoj fazi procesa niste dobili mail (registracija, kreiranje korisničkog naloga, prijava na sisstem i sl.).


  6.  Šta znači prioritet uz poziciju na koju se prijavljujem

  Ovaj parametar služi isključivo za vašu orijentaciju po kojoj ćete označiti  redoslijed pozicija i nema nikakav značaj za daljni proces. Npr. od odabranih pozicija Općinski sud Sarajevo ste stavili 1, za Tuzlu 2 i sl. Ovo se pokazalo korisno za ličnu evidenciju kandidata ukoliko ima veliki broj pozicija na konkursu.


  7. Token mi je nevažeći za prijavu na sistem

  Prilikom kopiranja tokena, potrebna je posebna pažnja da ne ostane razmak iza zadnjeg karaktera jer će sistem javljati grešku.


  8. Token za prijavu mi je istekao ili je iskorišten

  Ovaj token se generiše samo u slučaju da je uključena dvofazna autentifikacija i ima ograničeno trajanje. U slučaju da je istekao potrebno je da na linku za prijavu korisnika (MOA-Web (pravosudje.ba) ponovo unesete korisničko ime i šifru i sistem će vam ponovo generisati token koji ćete dobiti na mail.

  Token može biti iskorišten samo jednom, pa predlažemo da brišete iskorištene tokene.


  9. Token za registraciju mi je istekao

  Nakon provjere podataka od strane osoblja Odjela za imenovanje i napredovanje navedenih u zahtjevu za registraciju, dobit ćete email sa linkovima i tokenom za nastavak registracije. Token ima ograničeno trajanje i ukoliko registraciju niste izvršili u određenom periodu, potrebno je da putem maila vstv.imenovanja@pravosudje.ba kontaktirate Odjel za imenovanje i napredovanje kako bi vam poslali novi aktivacijski mail.


  10.  Podnio sam zahtjev za registraciju kad mogu očekivati odgovor?

   Provjera i odobravanje zahtjeva se vrši u toku radnog dana od 8 do 16 sati.


  11. Prilikom popunjavanja prijave na konkurs sistem mi javlja grešku "Nemate pravo pristupiti ovom resursu"

  Molimo da provjerite da li ste prijavljeni na sistem.

  U slučaju duže neaktivnosti tokom rada na prijavi iz sigurnosnih razloga sistem će izvršiti odjavu korisnika i potrebno je ponovo izvršiti prijavu na sistem.

  Ukoliko slučaj nije riješen potrebno je da putem maila vstv.imenovanja@pravosudje.ba kontaktirate Odjel za imenovanje i napredovanje.


  12. Kako da isključim dvofaznu autentifikaciju?

  Korisnik može promijeniti indikator dvofazne autentifikacije u dijelu „Moj račun – promjena načina autentifikacije“ i odrediti da se za njegov korisnički nalog ubuduće ne koristi dvofazna autentifikacija. U tom slučaju biće dovoljno unijeti samo odgovarajuće korisničko ime i šifru.


  13. Ja sam nosilac pravosudne funkcije, šta da označim u dijelu za kvalifikacioni i pismeni test?

  Kandidati koji obavljaju dužnost sudije ili tužioca i imaju ocjenu rada za posljednje tri godine ne polažu kvalifikacioni i pismeni test i u rubrikama koje se odnose na kvalifikaciono i pismeno testiranje označit će odgovor NE.


  14. Dugme za slanje prijave mi nije aktivno, šta da radim?

  Molimo da provjerite da li ste prijavljeni na sistem. Ukoliko jeste, provjerite da li ste popunili sva polja iz prijave. Ukoliko slučaj nije riješen potrebno je da putem maila vstv.imenovanja@pravosudje.ba kontaktirate Odjel za imenovanje i napredovanje. 


  15. Token za registraciju mi je istekao, šta da radim?

  Ako ste se popunili zahtjev za registraciju, ali ga niste i potvrdili u ograničenom vremenskom intervalu (istekao vam token za registraciju), pošaljite zahtjev za novi verifikacijski mail tako što ćete unijeti stari token putem linka:

  https://moa.pravosudje.ba/hrmis-moa-web/unos-tokena/ponovi-verifikacijski-email

  Savjetujemo Vam da prije nego što pristupite registraciji naloga i podnošenju prijave na konkurs, detaljno pogledate uputstva o funkcionalnosti Modula za online apliciranje koja se nalaze na web stranici VSTV-a BiH, kako bi lakše pristupili istom.

   

  16. Zašto moram poslati potpisanu izjavu uz prijavu?

  Prilikom ispunjavanja obrasca prijave obavezni ste preuzeti dokument sa izjavom, potpisati i ponovo priložiti uz prijavu putem Modula za online apliciranje.  U slučaju da izjava ne bude svojeručno potpisana prijava će biti odbačena kao neuredna. Izjave osim na prijavi možete preuzeti OVDJE