• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Analiziraju se ostvareni rezultati i planiraju naredni koraci na unapređenju krivičnog postupka

  09.02.2024.

  Ostvareni napredak na unapređenju rada krivičnih odjeljenja sudova, s posebnim naglaskom na procesnu disciplinu, bila je tema u fokusu susreta sudija iz Norveške i Nizozemske, predstavnika VSTV-a BiH sa predstavnicima sudova u Bijeljini, Zenici i Sarajevu, nadležnih tužilaštava i predstavnika advokature.

  Krivični postupak u Bosni i Hercegovini nije dovoljno efikasan, što pokazuju brojni međunarodni izvještaji, ali i analize Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, zbog čega je unapređenje ove oblasti u fokusu aktivnosti koje Vijeće realizuje u saradnji sa međunarodnim partnerima.

  Pravosuđe mora osigurati brže procesuiranje počinioca krivičnih djela, a ujedno odgovoriti zahtjevima kvaliteta u postupanju i ujednačenosti prakse kojom se postiže jednakost svih pred zakonom.

  Ove ciljeve partnerske institucije nastoje postići kroz primjenu projektnih mjera i instumenata za efikasnije vođenje postupka. Između ostalog, ciljni sudovi projekta su usvojili kontrolne liste i smjernice za provođenje krivičnog postupka, koje pomažu sudijama u održavanju procesne discipline u postupku.

  Također, u okviru projekta, sudovi su počeli raditi na novom sistemu planiranja suđenja u krivičnim predmetima, zasnovanog na najboljim praksama Nizozemske i Norveške, čiji je cilj zakazivanje glavnog pretresa, odnosno ročišta u istom predmetu u najkraćem mogućem periodu. Koncentracijom glavnog pretresa direktno će se utjecati na trajanje postupaka i kvalitet odluka, te maksimalno neutralizirati rizici odgađanja ročišta zbog nedostupnosti stranaka u postupku, odnosno vrlo česte zloupotrebe procesnih prava od strane optuženih.

  Trenutno je riječ o pilot fazi tokom koje se promjene uvode u nekoliko pilot sudova: Osnovni i Okružni sud u Bijeljini, Općinski i Kantonalni sud u Zenici te Općinski i Kantonalni sud u Sarajevu, koja će poslužiti kao model za cijelo pravosuđe.

  Prikazana vijest je na:
  268 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Analiziraju se ostvareni rezultati i planiraju naredni koraci na unapređenju krivičnog postupka

  09.02.2024.

  Ostvareni napredak na unapređenju rada krivičnih odjeljenja sudova, s posebnim naglaskom na procesnu disciplinu, bila je tema u fokusu susreta sudija iz Norveške i Nizozemske, predstavnika VSTV-a BiH sa predstavnicima sudova u Bijeljini, Zenici i Sarajevu, nadležnih tužilaštava i predstavnika advokature.

  Krivični postupak u Bosni i Hercegovini nije dovoljno efikasan, što pokazuju brojni međunarodni izvještaji, ali i analize Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, zbog čega je unapređenje ove oblasti u fokusu aktivnosti koje Vijeće realizuje u saradnji sa međunarodnim partnerima.

  Pravosuđe mora osigurati brže procesuiranje počinioca krivičnih djela, a ujedno odgovoriti zahtjevima kvaliteta u postupanju i ujednačenosti prakse kojom se postiže jednakost svih pred zakonom.

  Ove ciljeve partnerske institucije nastoje postići kroz primjenu projektnih mjera i instumenata za efikasnije vođenje postupka. Između ostalog, ciljni sudovi projekta su usvojili kontrolne liste i smjernice za provođenje krivičnog postupka, koje pomažu sudijama u održavanju procesne discipline u postupku.

  Također, u okviru projekta, sudovi su počeli raditi na novom sistemu planiranja suđenja u krivičnim predmetima, zasnovanog na najboljim praksama Nizozemske i Norveške, čiji je cilj zakazivanje glavnog pretresa, odnosno ročišta u istom predmetu u najkraćem mogućem periodu. Koncentracijom glavnog pretresa direktno će se utjecati na trajanje postupaka i kvalitet odluka, te maksimalno neutralizirati rizici odgađanja ročišta zbog nedostupnosti stranaka u postupku, odnosno vrlo česte zloupotrebe procesnih prava od strane optuženih.

  Trenutno je riječ o pilot fazi tokom koje se promjene uvode u nekoliko pilot sudova: Osnovni i Okružni sud u Bijeljini, Općinski i Kantonalni sud u Zenici te Općinski i Kantonalni sud u Sarajevu, koja će poslužiti kao model za cijelo pravosuđe.